Tuesday, 23 April 2013

Kulla e Babelit, edhe njëherë do të ngrihet dhe do të paraqitet si një tempull i Zotit


E Dielë, 21 Prill 2013, ora 14:45

Bija Ime e dashur, kush mund ta mohoj vdekjen Time në Kryq? Kush mund ta mohoj se Unë dhashë Jetën Time që e Vërteta të shpëtonte mëkatarët ngado? Atëherë kush mes jush, kur të vij koha, ta mohoj të Vërtetën e Kishës Sime në tokë kur ajo të bier gurë më gurë?

Juve ju është dhënë e Vërteta. Ju i njihni Mësimet e Mia. Prandaj dhe atëherë ju do ta njihni Kishën Time nga Mësimet e Mia. Kisha Ime në Tokë është e Vërteta. Kisha Ime në Tokë është Trupi Im. Prandaj nëse njëri prej jush e godet Trupin Tim, pastaj i ri-krijon Mësimet e Mia dhe më pas i tregon tek ju si gënjeshtra, a do të më mohoni Mua atëherë?

Unë, Jezu Krishti, nuk ja u tregoj këtë për t’ju ndarë. Unë ja u tregoj këto gjëra me qëllim që ju t’i nderoni Mësimet e Mia, të mbështesni Sakramentet e Shenjta dhe të qëndroni të vendosur ndaj të Vërtetës. Asnjë njeri në tokë nuk mund t’i ndryshoj Mësimet e Kishës Sime. Asnjë njeri. As edhe njërit mes jush nuk i është dhënë ky autoritet të deklaroj doktrina të reja dhe t’i paraqesi ato si të Miat. Prapë, shumë prej jush do të më mohojnë Mua duke e mohuar të Vërtetën, që ju dhënë 2,000 vjet më parë. Kaq ju mungojnë njohuritë për gjërat e shenjta, sa ju do të jeni të paditur ndaj ligjeve të reja, të cilat do të blasfemojnë kundër Meje, kur ato të futen në Kishën Time në Tokë.

Ashtu si ishte më parë, Kulla e Babelit, edhe njëherë, do të ngrihet dhe do të paraqitet si një tempull i Zotit. Ajo do të jetë e vendosur në Rromë dhe do të mbajë simbolin e ri të fesë së re për një botë. Ky simbol do të shikohet në çati, në hyrje, dhe do të ketë prioritet nga brënda altarit të lartë. Tabernakulli Im i shtrenjtë në flori, i njollosur në gjithë Lavdinë e tij, do të qëndroj në qëndër të altarit që të gjithë ta shikojnë. Kjo fyerje do të thotë se bishës do t’i jepet dera e hapur për të pushtuar Tabernakullin Tim. Prania Ime, në këtë kohë, do të zhduket.

Miljona njerëz – shumë prej të cilëve nuk do ta njohin rëndësinë e këtij turpi – do të bëjnë gjithçka që ju kërkohet dhe ata do të luten para bishës. Veshje të reja, të krijuara me emblema të arta, që do të kenë pamjen e rrobës së përulët, do të vishen nga ata që shërbejnë në këtë të ashtu-quajtur tempull. Emblema e artë që do të shfaqet në një mënyrë të paturpshme, do të jetë simboli i fesë së botës së re.

Kryqet do të zhduken. Kryqi Im nuk do të duket askund. Pastaj, atje ku ato shihen, në disa vënde publike, njerëzit do të detyrohen me ligj t’i heqin.

Kulla e re, e cila do të nderoj Satanin, do të replikohet në shumë vënde dhe pastaj pjesa e dytë e mashtrimit do të bëhet e njohur. Egzistenca e Ferrit do të deklarohet publikisht, nga kisha, të jetë një marrëzi. Njerëzit do të joshen drejt një ndjenje të rreme sigurie kur kjo gënjeshtër e qartë të pranohet nga të gjitha kishat. Do të argumentohet se Zoti kurrë nuk do të lejonte që një vënd i tillë të egzistonte. Se Ai i do të gjithë dhe se egzistenca e Ferrit u përhap nga fanatikët fetarë nëpër shekuj. Dhe prandaj, njerëzit do të shpërfillin madje dhe egzistencën e mëkatit mortor. Mëkati do të pranohet kaq gjerësisht sa njerëzit nuk do të luten më apo të kërkojnë Mëshirë, sepse nuk do të jetë Zoti që ata do të pranojnë. Do të jetë bisha tek e cila ata do të dorëzojnë shpirtrat e tyre dhe çdo hap i udhës së tyre do të orkestrohet me kujdes nga armiqtë e Zotit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: