Thursday, 18 April 2013

Shumë nuk do të jenë mjaft të fortë të luftojnë kundër abortit, vrasjes së vullnetshme dhe martesës me të njëjtin seks


E Hënë, 15 Prill 2013, ora 18:20

Bija Ime e dashur, armiqtë e Zotit tani ngrihen në numër të madh, në çdo shtet, për të hedhur poshtë Ligjet e Zotit.

Do të ketë shumë ligje të reja të futura në çdo vënd dhe në çdo kishë. Shumë nga ligjet do të jenë kundër Mësimeve të paraqitura në Biblën e Shenjtë. Çdo lloj mëkati do të miratohet me ligj dhe errësira e bishës do të mbuloj botën. Ata që i kundërshtojnë këto ligje do të trajtohen si të sëmurë nga mëntë dhe të zaptuar nga djalli. Zërat e tyre do të mbyten nga ata që e përkrahin skepticizmin fetar, sikur të ishte një besim i vërtetë. Ata do të përdorin çdo argument intelektual për të përforcuar ligjet e tyre të liga dhe do të mashtrojnë shumë sepse ata do të përdorin të drejtat e njeriut si mjet për të kontrolluar të tjerët.

Shumë nuk do të jenë mjaft të fortë të luftojnë kundër abortit, vrasjes së vullnetshme dhe martesës me të njëjtin seks. Pastaj, atëherë kur ligjet janë krijuar, Kisha Katolike do të shpalli reformimin për të pranuar të gjitha të drejtat njerëzore dhe të gjitha fetë. Kjo do të ndiqet nga përçarje të tmerrshme mes atyre që janë të bekuar me dhuratën e dijes, e dhënë nga Shpirti I Shenjtë, dhe atyre dëshira e vetme e të cilëve është dashuria për vetveten dhe ata që e refuzojnë Zotin. Ata e shohin Zotin, dhe Mësimet e Mia, si një pengesë të jetojnë atë që ata besojnë se është një jetë e lirë.

Organizata e fuqishme e elitës globale, e cila ka infiltruar në çdo cep të botës, do të planifikoj ligje të reja të Kishës dhe do të komplomentoj të rrëzoj lidera, kur në të njëjtën kohë, do të krijoj luftra, të cilat do të sjellin shkatërrim. Sa krenarë janë ata dhe shkalla e besnikërisë së tyre ndaj adhurimit të Satanit është e tillë sa ata besojnë se janë të rëndësishëm. Sa do t’ju duhet atyre të vuajnë për veprat e tyre të liga. Atëherë kur ata besojnë se mund të kontrollojnë të tjerët dhe të ushtrojnë planet e tyre djallëzore mbi të tjerët, ata do të goditen nga Dora e Atit Tim. Atyre do t’ju jepet aq kohë sa vetëm të kthehen. Më pas, ata do të ngrihen kundër njëri tjetrit dhe do ta shkatërrojnë njëri tjetrin. Niveli i vuajtjeve të tyre do të jetë i tillë sa madje edhe drejt fundit nuk do të jetë e mjaftueshme për t’i bërë ata të shikojnë se çfarë i pret nëse vazhdojnë të bashkohen me të ligun.

Tek shumë njerëz, jo nga Zoti, ata do t’i vënë re pak nga këto ngjarje si fillim. Do të jetë vetëm kur liria e tyre të kufizohet që ata do të revoltohen haptazi kundër padrejtësive nëpër shtetet e tyre. Atëherë ata do ta kuptojnë tmerrin që do të jetë krijuar sepse Drita e Zotit do të jetë shuar. Në vënd të saj do të jetë errësira, boshllëku, uria dhe mungesa e dashurisë. Vetëm atëherë njeriu do të kërkoj Mëshirën e Zotit. Unë do të jem atje duke pritur për t’ju dhënë atyre ngushëllim dhe t’i shpëtoj shpirtrat e tyre të gjorë të trëmbur.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: