Monday, 29 April 2013

Antikrishti do të jetë nga lindja, jo nga perëndimi


E Premte, 26 Prill 2013, ora 12:30

Bija Ime e dashur, bota po pregatitet për futjen e antikrishtit. Ai është pregatitur nga një numër forcash politike të fuqishme për të bërë futjen e tij madhështore.

Antikrishti do të jetë nga lindja, jo nga perëndimi, por do të pëlqehet, nderohet dhe vlerësohet nga të dy dhe në çdo cep të tokës. Kjo do të filloj si më poshtë.

Antikrishti shpejt do të shkaktoj, me ndihmën e armiqve të Zotit, një luftë mes dy shteteve të udhëhequra nga dy lidera kokfortë dhe të fuqishëm. Këto luftra do të shtohen dhe pastaj do të përhapen në vënde të tjera. Kur kërcënimi të bëhet aq serioz sa të filloj të ndikoj shtetet e fuqishme, atëherë negociatat e paqes do të fillojnë.

Papritur, do të futet bisha. Dhe me një aftësi që do të lërë përshtypje në botë, ai do të sjelli fundin e luftrave. Ai do të ketë një zë të fuqishëm. Ai do të jetë tepër inteligjent dhe do të krijoj një imazh tërheqës të jashtëzakonshëm. Paraqitja e tij e pamshme, tërheqja dhe sensi i humorit, do të jenë si një magnet hipnotizues i fuqishëm. Ai do të marri lavdërime të mëdha nga liderat e mirënjohur të botës dhe media, dhe ai do të bëhet një njeri i famshëm. Sjella e tij do të tërheqi lidera biznesi, të cilët do ta shikojnë atë si instrument në krijimin e pasurisë, ndërsa ekonomia të filloj të rritet.

Kaq i veçantë do të shfaqet antikrtishti, sa shtetet do të bërtasin ndaj njëra tjetrës për ta inkurajuar atë të vizitoj vëndet e tyre. Ai do të pëlqehet dhe do të kopjoj deri në detajet e fundit, çdo moment të Misionit Tim, kur Unë erdha në tokë. Duke predikuar mbi rëndësinë e dashurisë, paqes dhe rëndësinë e bashkimit mes kombeve, ai do të shihet të kryej mbrekulli të mëdha, kudo që shkon. Ky nuk është një njeri si të tjerët. Ky nuk është një njeri si kokat e tjera tërheqëse. Ylli i tij do të shkëlqej dhe ndriçoj, si askush tjetër para tij. Ai do të shihet si një kokë e fesë humanitare për një botë. I ashtu-quajturi sukses i këtij turpi do t’i bashkangjitet atij. Gjithsecili do të bier në këmbët e tij. Imazhet e fytyrës së tij do të jenë ngado. Ai do të shihet me kokat e shumë besimeve fetare. Shpejt do të thuhet se njerëzit do të shërohen spontanisht në praninë e tij. Përmes fuqisë së Satanit, ai do të jetë i aftë të kryej vepra, që do të trondisin shumë dhe që do të besohen se janë mbrekulli.

Në atë kohë, tek të paditurit, ai do të shihet si Mesia. Ai pastaj do të hedhë fjalë se është dërguar nga Zoti për të shpëtuar botën. Shumë, përfshi ata në botë që nuk e pranojnë Egzistencën Time, do të binden se ky njeri është Biri i njeriut, Jezu Krishti. Ata që e nderojnë, i binden çfarë ai ju kërkon, dhe që e adhurojnë atë, do të infektohen me djajë të tillë sa shpirtrat e tyre do të zhyten në një boshllëk, nga e cila do ta kenë të pamundur të shpëtojnë.

Ata që e njohin të Vërtetën e Mësimeve të Mia do ta njohin mashtruesin, që është vendosur para rracës njerëzore dhe ata do ta durojnë këtë turp. Ata që thonë se e njohin Zotin, dhe janë Kristjanë të devotshëm, do të dështojnë të kuptojnë Premtimin Tim për t’u kthyer. Kur Unë të vij përsëri, do të jetë për të gjykuar. Unë kurrë nuk do të eci në tokë herën e dytë. Për gjithë njohurinë e tyre ndaj Mësimeve të Mia, ata nuk e kuptojnë atë që Unë ju them. Unë tani po i kujtoj ata. Unë nuk do të vij me trup. Çdo njeri që thotë se ai jam Unë, është një gënjeshtar.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: