Tuesday, 16 April 2013

Kisha Katolike do të hyj tani në persekutimin më të keq në historinë e saj


E Shtunë, 13 Prill 2013, ora 23:50

Bija Ime e dashur, Unë dëshiroj t’i jap kurajo të gjithëve ju që besoni tek Unë dhe Mesazhet e Mia të përmbajtura brënda këtij Libri – Libri i të Vërtetës.

Kur njeriu më ndjek Mua dhe e ofron veten e tij tek Unë, ai duhet të imitoj të gjitha Cilësitë e Mia. Kjo do të thotë se ai duhet t’i dojë të gjithë në Emrin Tim dhe të trajtoj çdo njeri ashtu si ai do të donte të trajtohej vetë. 
Megjithatë, kur ju me të vërtetë e braktisni veten në Kujdesin Tim, ju do të vuani për këtë. Ju do të trajtoheni me brutalitet dhe çdo përpjekje do të bëhet për të hedhur përbuzje mbi ju.

Unë e them këtë tek të gjithë fëmijët e Zotit dhe tek Krishterët, në veçanti, sepse barra juaj është më e rënda. Unë i bëj thirrje të gjithë atyre në botë që besojnë tek Unë, pavarësisht nëse besojnë apo jo që Unë ju flas atyre përmes këtyre Mesazheve.

Krishterët gjithmonë do të jenë shënjestër nga ata që duan të ndryshojnë Ligjet e Zotit për t’ju përshtatur ndjekjeve të tyre mëkatare ndaj kënaqësive dhe dëshirave egoiste. Kisha Katolike do të hyj tani në persekutimin më të keq në historinë e saj dhe ajo do të kthehet përmbys. Sulmi ka qënë i planifikuar për dekada dhe i ndërtuar me kujdes. Sa lotojnë shenjtorët në Qiell ndaj ngjarjeve katastrofike që do të shpalosen tani me një shpejtësi që do të trondisi madje edhe ata që nuk besojnë në këto Mesazhe.

Rrëmujë do të krijohet, pasi shumë shërbëtorë të shenjtë do të jenë të pafuqishëm kur gjithçka që ata e mbanin të shtrenjtë do të vihet në pyetje dhe pastaj do të përmbyset. Ata do të sfidohen dhe do të persekutohen në Emrin Tim nga brënda radhëve të tyre.

Për ata prej jush që janë besnik ndaj Kishës Sime në tokë, Unë i bëj thirrje të jenë vigjëlent dhe të mbështesin Mësimet e Mia nëse dëshirojnë të qëndrojnë besnik ndaj Meje. Ju kurrë nuk duhet të pranoni asgjë tjetër përveç se të Vërtetës që ju është mësuar. Ju shpejt do të ndjeheni shumë të vetmuar dhe shërbëtorët e Mi të shenjtë do të shqetësohen sepse besnikëria e tyre ndaj Meje dhe Kishës së ngritur nga Piteri do të hiqet prej tyre.

Të gjithë ata që janë Kristjanë besnik tradicional, ju duhet të qëndroni të fortë dhe ju nuk duhet të pranoni asnjë përpjekje për t’u inkurajuar të braktisni besimin tuaj. Ju do të shtyheni mënjanë dhe do të detyroheni të bini dakord të edukoni fëmijët tuaj në një doktrinë të rreme, jo nga Zoti.

Këto ngjarje tani do të fillojnë dhe Unë ju paralajmëroj për këto me qëllim që t’ju udhëzoj. Kushdo që më akuzon Mua, përmes këtij Misioni, për inkurajimin e shpirtrave të braktisin Kishën Time në tokë nuk i kupton udhëzimet e Mia. Unë thjesht Jam duke ju kërkuar të qëndroni besnik ndaj Mësimeve të Mia kur ta shikoni se do të detyroheni të pranoni një version të ri të Kishës. Ky version i ri nuk do të pranohet ndonjëherë në Sytë e Zotit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: