Friday, 26 April 2013

Nëna e Zotit: Këtë herë, Ai nuk do të vij si njeri me trup


E Mërkurë, 24 Prill 2013, ora 14:15

Bija Ime e dashur, prej Dashurisë së Tij të madhe për njerëzimin, Biri im po ju pregatit tani për Ardhjen e Tij të Dytë. Është për arsyen se Ai ju do që ju flet tani, përmes profetëve të Tij, për të siguruar që asnjë të mos i shpëtoj Mëshirës së Tij. Ashtu si Zoti dërgoi Gjon Pagëzorin për të pregatitur botën për Birin tim – Biri i vetëm i Zotit, Mesia – Biri im tani ju zbulon planin final. Ky plan final i shpëtimit do të jetë i ngjajshëm me ardhjen e Tij të parë, por me një ndryshim. Këtë herë, Ai nuk do të vij si njeri me trup.

Tani që e Vërteta po ju zbulohet përsëri, Biri im ju kujton për të gjitha që vijnë nga Zoti përmes Fjalës së Tij të Shenjtë, ndërsa Ai pregatit etapat finale. Fëmijve të Zotit ju dha e Vërteta kur Biri im erdhi në Tokë. Tani, po ju jepet e Vërteta e plotë, përfshi zbulimet mbi punën e armiqve të Zotit, për të mirën tuaj, që të mos mashtroheni. Ju duhet të jeni bujarë në zemër kur Biri im t’ju sjelli këto Dhurata, të cilat do t’i ushqejnë shpirtrat tuaj.

Kur unë ju shfaqja vizionareve të zgjedhura të Zotit, nëpër vite, ishte për t’i pregatitur shpirtrat për këto kohë. Tani, kur ju pregatiteni për persekutimin, që do të kryhet mbi Kristjanët, do të jetë jashtëzakonisht e vështirë, sepse do të jetë një thyerje e shpirtit dhe kjo do të shkaktojë lëndimin më të madh. Kur ju e dini të Vërtetën e Fjalës së Zotit, dhe kur ju e dini se si ta njihni punën e mashtruesit, ju do të bëheni më të fortë. Është më e rëndësishme të qëndroni të vërtetë ndaj Fjalës së Zotit, sesa të pranoni gënjeshtrat që do t’ju paraqiten nga ata që nuk vijnë nga Zoti.

Biri im do t’ju ngre ju në lavdi të madhe kur ju i bindeni Fjalës së Tij të Shenjtë dhe i mbështesni Mësimet e Tij. Unë ju kërkoj që ju t’i tregoni Birit tim respektin që Ai meriton. Ata që e refuzuan Atë kur Ai eci në Tokë, më në fund e pranuan të Vërtetën se Kush ishte Ai kur Ai vdiq në Kryq. Ata që e refuzojnë Fjalën e Tij sot, më në fund do ta kuptojnë të Vërtetën në ditën që Ai vjen për të Gjykuar. Për shumë do të jetë tepër vonë.

Lutuni që të gjithë shpirtrat të mbeten besnik ndaj trashëgimisë së Birit tim të dashur, Jezu Krisht, sepse vetëm ata që e pranojnë Atë mund të çohen në Mbretërinë e Tij.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: