Sunday, 14 April 2013

Për çdo shpirt që ju e dedikoni për Mëshirën Time, Unë do të shpëtoj 100 të tjerë


E Enjte, 11 Prill 2013, ora 21:20

Bija Ime e dashur, ti duhet të ecësh përpara dhe të përqëndrohesh tek ata shpirtra të shkretë që nuk besojnë fare në Zot. Unë i referohem atyre që kurrë nuk ju është dhënë e Vërteta për Egzistencën e Zotit, Krijuesit të tyre.

Ka biljona njerëz që nuk kanë asnjë dijeni për Trininë e Shenjtë, sepse u ishte fshehur atyre. Këta janë shpirtrat që do t’ju dhurohet Mëshira e madhe nga Unë dhe ata duhet të bëhen të ditur mbi këto, Mesazhet e Mia në botë.

Shpirtrat e tjerë për të cilët Unë shqetësohem janë ata që ishin të vakët në besimin e tyre dhe që tani refuzojnë të pranojnë të Vërtetën e jetës së përjetshme. Shumë njerëz që, ose janë të pasigurtë mbi Krijimin e tyre, ose Egzistencën e Zotit, shpejt do t’ju tregohet e Vërteta. Përsëri Unë do t’ju tregoj atyre Mëshirë të madhe dhe Dashuria Time do t’i preki zemrat e tyre dhe ata do të shpëtojnë.

Por pastaj janë ata që do të vazhdojnë t’i rezistojnë Ndërhyrjes Sime. Ata do të kundërshtojnë çdo përpjekje për tu dhënë të Vërtetën, dhe prova e Mëshirës Sime që do t’ju jepet, do të hidhet mbrapsh në Fytyrën Time. Përsëri, Unë do të ndërhyj dhe të vazhdoj të luftoj për shpirtrat e tyre.

Përfundimisht, janë ata që dinë gjithçka rreth Meje dhe faktin se Unë Jam Mesia. Asnjë mbrekulli apo vepër dashurie nuk do t’i sjelli ata tek Unë, sepse ata e kanë braktisur veten e tyre tek Satani. Këta shpirtra do të përlahen nga bisha dhe ai nuk do t’i lër ata të lirë sepse ata nuk më shohin mua si Shpëtimtarin e tyre. Ata akoma nuk e dinë të vërtetën e planit të bishës. Me qëllim që t’i shpëtoj ata, ju, ndjekësit e Mi të dashur, duhet të më më premtoni Mua duke i sjellë shpirtrat e tyre tek Unë gjatë lutjeve tuaja dhe kur ju merrni Eukaristinë e Shenjtë. Ju duhet t’i ofroni ata tek Unë çdo ditë dhe për çdo shpirt që ju e dedikoni për Mëshirën Time, Unë do të shpëtoj 100 të tjerë.

Bëheni këtë çdo ditë të vetme. Në fund të çdo muaji ju do të jeni të mbushur me gëzim sepse do ta dini se sa shumë shpirtrave të tillë ju është dhënë kjo Mëshirë e Madhe. Kjo është Dhuratë tjetër me të cilën Unë ju bekoj dhe hiret që ju do të merrni kur të thoni këtë Fushatë Lutje do të jenë me bollëk.

Fushata e Lutjes (104)

Çliroje këtë shpirt nga skllavëria

“I dashur Jesus, unë të paraqes Ty shpirtin e vëllait dhe motrës sime, të cilët e kanë braktisur shpirtin e tyre tek Satani.
Merre këtë shpirt dhe shpengoje atë në Sytë e Tu të Shenjtë.
Çliroje këtë shpirt nga skllavëria e bishës dhe silli atij shpëtimin e përjetshëm. Amin.”

Mëshira Ime do të vazhdoj t’i jepet njerëzimit, dhe sidomos, çdo shpirti të vetëm që e refuzon Fjalën e Zotit.

Unë ju bekoj, dishepujt e Mi besnik, dhe Unë vazhdoj të hedh mbi ju Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: