Wednesday, 17 April 2013

Nëna e Zotit: Kur fëmijët e Zotit të mashtrohen nga gënjeshtrat, ata do të ndahen nga Ai


E Dielë, 14 Prill 2013, ora 14:00

Bija ime e dashur, më lejo të sjell ty ngushëllim në këtë kohë. Më lejo të mbaj ty pranë meje, që të mund të jap forcë ndërsa vazhdon të përhapësh Fjalën e Shenjtë të Zotit në këto kohë të vështira.

Kur ata që e persekutuan Birin tim, dhe pastaj e vranë Atë, u pyetën – “Përse e bëtë ju këtë?”- ata u përgjigjën – “Për të mbrojtur Fjalën e Zotit.” Kur ata u pyetën nëse Zoti do ta falte vrasjen e një njeriu tjetër, ata argumentuan se kjo ishte në përputhje me Mësimet e Kishës. Dhe po kështu do të jetë edhe në ditët e fundit. Njerëzit do t’i shtrëmbërojnë Mësimet e Zotit me qëllim që të justifikojnë refuzimin e tyre ndaj Fjalës së Tij të Shenjtë.

Biri im i jep botës këto Mesazhe që ju t’i mbështesni Mësimet e Tij. Ai e bën këtë që asnjë njeri të mos e refuzoj Fjalën e Tij të Shenjtë gabimisht, kur Mësimet e Kishës së Tij të Shenjtë në tokë të shtrëmbërohen dhe të bëhen mëkatare. Fjala e Zotit kurrë nuk duhet të ndryshoj, dhe prapë profecitë i kanë treguar pikërisht këto ditë kur kjo të ndodhi, kur ajo të kryhet nga Kisha e themeluar mbi Shkëmbin e Piterit.

Biri im është Fjala. Fjala e Zotit duhet të nderohet nga çdo fëmij i Zotit. Kur fëmijët e Zotit të mashtrohen nga gënjeshtrat, ata do të ndahen prej Atij. Kur ju pranoni gjithçka përveç se të Vërtetës së Zotit, kur ju pranoni mëkatin, dhe pastaj bëheni pjestar në të, ju do të krijoni një hendek midis jush dhe Birit tim.

Dijeni se unë, Nëna e Zotit, i mbroj të gjithë ata që më thërrasin mua. Mbrojtja ime është për të gjithë njerëzit, të gjitha fetë. Kur ju thoni Rozaren time të Shenjtë për ditë, ju jepet çdo lloj mbrojtje dhe ju do të jeni të aftë të mbështesni të Vërtetën, Fjalën e Shenjtë të Zotit.

Kushdo në Kishën e Birit tim në tokë, që drejton njerëzit, dhe që nuk mund të thotë Rozaren e Shenjtë para kongregacionit të tij, nuk vjen nga Zoti.

Nëna juaj
Nëna e Zotit
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: