Tuesday, 23 April 2013

Kur njeriu nuk beson në Zot, ai nuk e pranon ndryshimin midis të drejtës dhe të gabuarës


E Shtunë, 20 Prill 2013, ora 16:45

Bija Ime e dashur, Qielli është plot me trishtim për shkak të dhimbjes që ndjekësit e Mi të dashur do të duhet të durojnë në Tokë. Të gjithë ëngjëjt dhe shenjtët bashkohen në një për t’u lutur për njerëzimin, ndërsa ai duron një sulm të tillë të ligë nga Satani dhe të gjithë shpirtrat e tij djallëzor. Ndërsa lutjet e tyre pranohen nga Unë dhe zbatohen, Unë i kërkoj të gjithë atyre që e deklarojnë veten të jenë Kristjanë të luten si kurrë më parë.

Lutjet e ofruara çdo ditë për mbrojtjen kundër forcave djallëzore, që e kanë pllakosur Tokën, do të ndihmojnë për pastrimin e saj nga shpirtrat e liqë. Ju duhet të qëndroni me shpresë dhe kur ju mbeteni besnik ndaj Meje, ju do të bëheni akoma më të fortë.

Forca e Kristjanëve, të bashkuar në të Vërtetën e Zotit, do të paraqesi një mur mbrojtës të fuqishëm kundër bishës, planet e të cilës të lëndoj fëmijët e Zotit sa vjen e po shfaqen në këtë kohë. Ju duhet të qëndroni para Meje, të deklaroni dashurinë tuaj të pafund për Mua dhe Unë do t’ju udhëheq në ushtrinë Time, e cila kurrë nuk do të mposhtet. Ndërsa ushtria Ime shtohet në numër dhe kur biljona më shumë konvertohen dhe më pranojnë Mua, kjo do të ndihmoj në vrasjen e bishës.

Detyra juaj, ndjekësit e Mi të dashur, është të përqëndroheni mbi ata që do ta refuzojnë Dorën Time të Mëshirës. Pavarësisht se ju talleni në Emrin Tim, e gjitha që ju duhet të bëni është të luteni për shpëtimin e shpirtrave. Dijeni se ushtrisë së Zotit në Tokë do t’i dhurohen hire të veçanta për ta bërë të aftë të sjelli me vete shpirtrat e atyre që e dyshojnë Fjalën Time të Shenjtë.
Dyshimet, kur lejohen të keqësohen, e ndajnë njeriun nga Zoti. Dyshimet vihen në zemrat e njerëzve nga Satani me qëllim që t’i mashtroj fëmijët e Zotit të besojnë se Ai, Zoti, nuk Egziston.

Kur njeriu nuk beson në Zot, ai nuk e pranon ndryshimin midis të drejtës dhe të gabuarës. Pa udhëzim nga Zoti, ai do të bier në çdo kurth të ngritur para tij nga Satani. Aq shumë urrejtje pastaj shfaqet në zemrat e njerëzve, sepse menjëherë sa ata ta lënë veten të ekspozuar ndaj të ligut, zemrat e tyre do të mbushen me zemërim. Zemërimi më i madh do të drejtohet tek Kristjanët dhe prapë këta njerëz nuk do ta kuptojnë përse ndjehen në këtë mënyrë. Prandaj dhe ata që pohojnë se nuk besojnë në Zot kalojnë më shumë kohë duke i kritikuar ata që besojnë.

Lutuni, lutuni, lutuni për shpirtrat e tyre.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: