Monday, 8 April 2013

Koha për t’u shfaqur kometa, për të cilën Unë fola, kur njerëzit do të besojnë se ka diell të dytë, është afër


E Shtunë, 6 Prill 2013, ora 17:00

Bija Ime e dashur, yjet shpejt do të ndryshojnë dhe koha për shfaqjen e kometës, për të cilën Unë fola, kur njerëzit do të besojnë se ka diell të dytë, është afër. Së shpejti spektakli i mbrekullueshëm do të shikohet nga njeriu, dhe do të dëgjohet zhurma e bubëllimës, dhe do të duket sikur dy diej do të përplasen.

Rrezet e Mia të Mëshirës do të bien mbi çdo shpirt njerëzor, përfshi edhe ata që do të verbohen nga Drita, kaq të errët janë shpirtrat e tyre. Kur të dëgjohet zhurma e bubëllimës, një qetësi e plotë do të bier pastaj mbi tokë dhe qetësia do të jetë zhurdhuese. Asnjë tingull nuk do të dëgjohet – vetëm tingulli i Zërit Tim i gdhëndur në shpirtrat fatkeqe.

Unë do të jem si një rreze dielli, që do ta bëj çdo gabim të vetëm, çdo mëkat dhe çdo thirrje dëshpërimi, të duket qartë në sytë e mëkatarit. 

Do të ketë vajtime dhe një ndjenjë e thellë trishtimi do të ndjehet brenda zemrave të njerëzve, kur të vijnë ballë për ballë me gjëndjen e shpirtrave të tyre. Gjithçka do të mbetet palëvizur për 15 minuta, dhe pastaj jeta do të bëhet si më parë, sikur kjo mbrekulli nuk ka ndodhur. Tek ata, shpirtrat e të cilëve u prekën nga e Vërteta, jeta nuk mund, dhe as nuk do të jetë e njëjtë përsëri. Ata atëherë do të më ndjekin Mua, Mësimet e Mia dhe ata do të konvertohen në biljona.

Mesazhet e Mia do të bëhen ushqimi i tyre i përditshëm dhe së bashku me Eukaristinë Time Më Të Shenjtë, ata nuk do të kenë nevojë për më tepër. Kaq të fortë do të bëhen ata sa asgjë nuk i pengon, asgjë nuk do t’i trëmbi, apo t’i ngadalësoj, ndërsa marshojnë në ushtrinë Time të mbetur drejt Parajsës Sime të Re.

Të tjerëve do t’ju thuhet se Paralajmërimi u shkaktua nga një ndërhyrje në atmosferën e tokës dhe ajo do të shpjegohet lehtë. Por ajo do të jetë një gënjeshtër, sepse ata nuk duan ta njohin Egzistencën e Zotit. Nëse do ta bënin këtë, ata nuk do të ishin në gjëndje të kryenin planin e tyre për të mashtruar botën të pranoj premtimet boshe të antikrishtit.

Kur mbrekullitë e Zotit dëshmohen në një shkallë të tillë madhështore, dijeni se plani Im për të sjellë njerëzimin në mbretërinë e shpëtimit është në fazat finale.

Shkoni, ndjekësit e Mi besnik, dhe gjithmonë besoni në premtimin Tim për të shpëtuar të gjithë shpirtrat. Mëshira Ime është e madhe dhe Fuqia Ime e gjithpushtetshme.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: