Saturday, 9 January 2016

Lutje për çdo ditë

E Diel, 24 Korrik 2011, në 23:00
Unë e dua dhe kujdesem për secilin prej jush, fëmijë. Kurrë mos harroni që kur të më luteni Mua çdo ditë, të thoni këtë lutje:
O Jezusi im i shtrenjtë, më përqafo në Krahët e Tu dhe lejoje kokën time të pushojë përmbi Supet e Tua, në mënyrë që Ti të më ngresh lart në Mbretërinë Tënde të Lavdishme kur të jetë koha e duhur. Lejoje Gjakun Tënd të Çmuar të rrjedhë mbi zemrën time, që ne të mund të bashkohemi si një.”
Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti