Sunday, 10 January 2016

Lutuni për shpirtrat e atyre nën mallkim, të cilët nuk do t'i mbijetojnë Paralajmërimit

E Enjte, 28 Korrik 2011, në 15:30
Bija Ime, thatësia shpirtërore përmes së cilës ti ke qenë duke kaluar këto pak ditët e fundit, kur e ndjeve të pamundur që të luteshe, ishte mashtruesi duke u përpjekur të të largonte tutje nga Unë.
Tani që ti ke dhënë betimin tënd final për t'u bërë një shpirt viktimë tek Ati Im i Përjetshëm për të më ndihmuar Mua të shpëtoj shpirtrat, ty do të ofrohet tani mbrojtje e mëtejshme për ta parandaluar mashtruesin që të ngacmojë.
Koha ka ardhur tani për një numër të madh lutjesh në këtë mundësi të fundit, fëmijë, për të ndihmuar që të shpëtohen ata shpirtra që nuk do t'i mbijetojnë Paralajmërimit. Ju lutem t'i kushtoni vëmendje thirrjes Sime për t’u lutur fort për ata fëmijë të gjorë, të humbur gjatë muajit të Gushtit, të caktuar si Muaji i Shpëtimit të Shpirtrave.
Përhapeni fjalën tek grupet e lutjes kudo për të ndjekur udhëzimin Tim për Meshën ditore, Eukaristinë ditore dhe agjërim një ditë në javë, për tërë muajin. Mos e nënvlerësoni fuqinë që lutjet tuaja do të kenë kur të vijë puna për shpëtimin e shpirtrave.
Filloni duke u lutur për ata pjesëtarë të vetë familjeve tuaja që janë në mëkat, ose që janë jo-besimtarë. Lutjet të përfshijnë miq të ngushtë dhe të njohur, që ia kanë kthyer shpinën Mësimeve të Mia me dashje dhe që kryejnë padrejtësi mbi të tjerët. Ata kanë nevojë për lutjet tuaja tani.
Tani është koha për reflektim të heshtur ndërsa dita për Paralajmërimin afrohet. Lutje e heshtur, e pandërprerë dhe përkushtim kërkohet dhe Unë urdhëroj që shërbëtorët e Mi të shenjtë kudo t'i drejtojnë fëmijët e Mi që të luten për shpirtrat e të mallkuarve. Vetëm lutja mund t'i ndihmojë ata tani, sidomos recitimi i Lutjes së Kurorëzës së Mëshirës Sime Hyjnore. Bashkohuni në dashuri për Mua.
Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti