Saturday, 9 January 2016

Mesazh nga Virgjëra Mari: 'Shpirti Viktimë'

E Enjte, 28 Korrik 2011, në 14:25
Fëmija im, është me gëzim të madh që unë vij të të ndihmoj që të udhëzohesh në Misionin tënd për të ndihmuar Birin tim të dashur, Jezu Krishtin, që të shpëtojë edhe më shumë shpirtra. Dorëzimi yt përfundimtar për t'ia ofruar Më të Lartit, Hyjit Atë, pranimin tënd për t'u bërë një shpirt viktimë është pranuar me gëzim të madh në Qiej.
Ti, bija ime, tani ke për të ndihmuar të shpëtohen ata shpirtra që përndryshe do të kishin qenë të destinuar për në gropat e errësirës. Kjo ofertë do të shpërblehet me hire të veçanta për të të dhënë forcën për t’i duruar provat me lehtësi më të madhe. Shpirti yt, bija ime, do të forcohet tani në mënyrë që çështjet që i përkasin botës materialiste do të kenë pak rëndësi në sytë e tu.
Gjithmonë më thirr mua, Nënën dhe drejtuesen tënde, për të të sjellë në Gjirin e Birit tim të shtrenjtë, të dashur, Jezu Krishtit dhe Hyjit Më të Lartit. Lutu tani që të përgatitesh në mënyrë të përshtatshme për ta përkushtuar veten ashtu si duhet për këtë sfidë të rëndësishme.
Unë gjithmonë do të mbuloj me Mantelin tim të Shenjtë dhe ti, bija ime e ëmbël, do të jesh gjithmonë pranë Zemrës sime.
Nëna juaj e dashur
Mbretëresha e Engjëjve