Monday, 18 January 2016

Informacion i rëndësishëm mbi Rruzaren

10 Gusht 2011

MBAJENI RRUZAREN TUAJ PËRDITË

 • Kur ju e mbani një Rruzare, Satani ka dhimbje koke.
 • Kur ju e përdorni atë, ai kolapson.
 • Kur ai ju sheh që po e lusni atë, atij i ikën forca.
 • Le të lutemi me Rruzaren çdo herë, që ai të vazhdojë të mbesë pa forcë.
 • A e dini gjithashtu se kur ju bëheni gati për ta përcjellë këtë mesazh, Satani do të përpiqet t'ju dekurajojë?
 • Përcilleni atë sidoqoftë dhe ndihmoni në shpejtimin e triumfit të Nënës Mari!
 • Dërgojeni këtë tek miqtë tuaj të devotshëm dhe shikoni se si punon Shpirti i Shenjtë!
 • Keni shumë për të fituar dhe absolutisht asgjë për të humbur!

15 Premtimet e Zonjës Sonë për të Krishterët që e Recitojnë Rruzaren

 1. Kushdo që me besim më shërben Mua duke e recituar Rruzaren, do të marrë hire të veçanta.
 2. Unë premtoj mbrojtjen Time të veçantë dhe hiret më të mëdha tek të gjithë ata që e recitojnë Rruzaren.
 3. Rruzarja duhet të jetë një mburojë e fuqishme kundër ferrit, ajo do të shkatërroj vesin, do ta dobësojë mëkatin, dhe do t'i mposhti herezitë.
 4. Ajo do të bëjë që virtyti dhe punët e mira të lulëzojnë; ajo do të fitojë për shpirtrat mëshirën e bollshme të Zotit; ajo do t'i tërheqi zemrat e njerëzve nga dashuria e botës dhe kotësitë e saj, dhe do t'i lartësojë ata ndaj dëshirave për gjërat e përjetshme. Oh, sikur shpirtrat ta shenjtëronin veten me anë të saj.
 5. Shpirti që e rekomandon veten tek Unë duke e recituar Rruzaren, nuk do të humbasë.
 6. Kushdo që e reciton Rruzaren me përkushtim, i zbaton me konsideratë misteret e saj të shenjta, kurrë nuk do të mposhtet nga fatkeqësia. Zoti nuk do ta ndëshkojë atë në drejtësinë e Tij, ai nuk do të vdesë nga një vdekje e papregatitur; nëse ai është i drejtë do të mbetet në hirin e Zotit dhe do të bëhet i denjë për jetën e përjetshme.
 7. Kushdo që ka një përkushtim të vërtetë për Rruzaren nuk do të vdesë pa Sakramentet e Kishës.
 8. Ata që janë besnikë në recitimin e Rruzares do të kenë gjatë jetës së tyre dhe në vdekjen e tyre dritën e Zotit dhe plot nga hiret e Tij; në momentin e vdekjes ata do të marrin pjesë në meritat e shenjtorëve në parajsë.
 9. Unë do t'i çliroj nga purgatori, ata që kanë qënë të përkushtuar ndaj Rruzares.
 10. Fëmijët besnikë të Rruzares do të meritojnë një shkallë të lartë të lavdisë në Qiell.
 11. Ju do të merrni gjithçka që më kërkoni Mua duke e recituar Rruzaren.
 12. Të gjithë ata që e përhapin Rruzaren e Shenjë do të ndihmohen nga Unë në nevojat e tyre.
 13. Unë e kam fituar nga Biri Im Hyjnor, që të gjithë përkrahësit e Rruzares të kenë për ndërmjetës, tërë gjykatën qiellore gjatë jetës së tyre dhe në orën e vdekjes.
 14. Të gjithë ata që e recitojnë Rruzaren janë djemtë e Mi, dhe vëllezërit e Birit Tim të vetëm Jezu Krishtit.
 15. Përkushtimi ndaj Rruzares Sime është një shenjë e madhe paracaktimi.
Informacioni ne anglisht: