Sunday, 28 February 2016

Hyji Atë: Ditët e Satanit janë pothuajse në përfundim mbi këtë Tokë

E Enjte, 29 Shtator 2011, në 20:15
Unë Jam Alfa dhe Omega. Unë Jam Hyji Atë.
Bija Ime e dashur, koha po afron që bota ta dëshmojë Mëshirën që do t’i tregohet njerëzimit nga Biri Im i shtrenjtë, Jezu Krishti.
Shumë forca të së keqes gëlojnë tek ata shpirtra të humbur që i kushtojnë besnikëri mashtruesit, Satanit. Edhe ata gjithashtu janë të përgatitur për Paralajmërimin dhe me arrogancë besojnë se pushteti i premtuar atyre nga Satani do t’i çojë ata tek një parajsë e re botërore e krijuar prej tyre. Kjo është gënjeshtra më e madhe e kryer nga Satani ndaj të cilës ata janë dorëzuar. Errësira e shpirtit të tyre do të thotë se zemrat e tyre nuk do të tregojnë asnjë mëshirë ndaj atyre që besojnë tek Unë, Hyji Krijuesi i të gjitha gjërave. Megjithatë fuqia që ata ushtrojnë, është më e dobët tani.
Ditët e Satanit janë pothuajse në përfundim mbi këtë Tokë. Por ai, Satani, nuk do të pushojë derisa ai të ketë vënë në grackë miliona prej këtyre shpirtrave të çorientuar dhe të gënjyer. Lutu për ta, bija Ime, sepse ata enden kot. Ata janë të shkëputur dhe përmes panikut të tyre, ata do të përpiqen me gjithçka të munden për t’i kontrolluar fëmijët e Mi nëpërmjet pronave të tyre materiale.
Dëgjoni tani Fjalën Time. Njerëzimi nuk ka asnjë fuqi. E vetmja fuqi do të jetë përmes lutjes, mburoja kundrejt këtyre njerëzve të ligj. Ata, në mëkat mortor, më kanë fyer Mua dhe Krijimin Tim të çmuar dhe për këtë ata do të vuajnë. Kaq shumë ngjarje do të shpalosen tani përpara syve të një bote mosbesuese. Kaq shumë nga fëmijët e Mi do të jenë të hutuar dhe të tronditur thellë kur ata të ndjejnë vuajtjet e Purgatorit dhe Ferrit.
Të gjithë mëkatarët, gjatë dhe pas Paralajmërimit, do të përjetojnë atë që ata do të përjetonin po të humbnin jetën e tyre. Ata në mëkat do të vuajnë të njëjtin pastrim përcëllues si ata shpirtra në Purgator, të cilët presin të hyjnë në Mbretërinë Time të Lavdishme. Ata në mëkat mortor do të përjetojnë dëshpërimin dhe errësirën e thellë të zjarreve të Ferrit. Kjo vuajtje nuk do të zgjasë shumë gjatë dhe pastaj ata do ta ri-shijojnë botën që e kishin përjetuar para Paralajmërimit, përsëri. Kjo botë do të jetë shumë e ndryshme nga ajo më parë. Sepse më në fund, sytë e tyre do të hapen ndaj të Vërtetës së Parajsës, Ferrit dhe Purgatorit. Atyre pastaj do t’iu duhet që të zgjedhin se cilën udhë dëshirojnë të ndjekin. Ti do të mendoje, bija Ime, se ata do të ndjekin udhën drejt Dashurisë dhe Dhembshurisë Sime Hyjnore, por kjo gjë nuk do të ndodhë me aq shumë mëkatarë të ngurtë. Kaq të infektuar do të jenë ata nga premtimet e rreme dhe boshe të bëra atyre nga mashtruesi saqë ata do të kthehen prapa për të ndjekur drejtimin e tij. Ata do të luftojnë, do të përpiqen dhe përmes ndikimit të djajve të lëshuar nga Satani, të çliruar nga thellësitë e Ferrit, do të bëjnë që shpirtrat e tyre të tërhiqen brenda planit të tij të lig për dominim global.
Kjo është një thirrje urgjente për t’ju nxitur të gjithëve që të kërkoni shpengim, nga zemrat tuaja, për jetët tuaja të paudha. Ju e keni kohën për ta bërë këtë, por bëjeni atë shpejt.
Përgatituni për të kërkuar Mëshirë. Unë i dua të gjithë fëmijët e Mi. Ngjarja Madhështore është për të mirën e të gjithë fëmijëve të Mi. Prandaj në vend të frikës, lejojeni Dashurinë Time që t’ju mbështjelli, që t’ju forcojë. Në këtë mënyrë ju do t’i bëni ballë vuajtjeve që gjenden përpara.
Ati juaj i dashur i Përjetshëm
Hyji Më i Larti