Sunday, 7 February 2016

Mbani Vigjilje të Mëshirës Hyjnore tani – Paralajmërimi është Pranë

E Hënë, 5 Shtator 2011, në 21:00
(Shënim: Dy Mesazhe u morën këtë mbrëmje nga Jezu Krishti. Në Mesazhin e parë, një zbulesë private, detaje të periudhës kur Paralajmërimi do të ndodhë iu dhanë vizionares. Publikimi i tyre është lënë në kujdesin e vizionares e cila ka vendosur të mos i publikojë ato në këtë pikë. Nga ana tjetër, ato iu dhanë një prifti për t’i ruajtur. Ky Mesazh do të publikohet pasi Paralajmërimi të ndodhë. Mesazhi i dytë është një Mesazh për botën pikërisht tani.)
Bija Ime e dashur, koha tani është pranë. Lutja e ka ndihmuar Zëdhënësin Tim të dashur, Papa Benediktin, t’i bëjë ballë betejës së brendshme që ai has prej forcave të liga. Koha e tij në Vatikan është zgjatur.
Unë iu bëj thirrje të gjithë ndjekësve të Mi që të mbajnë takime lutjesh dhe Vigjilje të Mëshirës Hyjnore për të gjithë fëmijët e Mi të gjorë që janë larguar nga Unë dhe Ati Im i Përjetshëm. Ata urgjentisht kanë nevojë për lutjet tuaja. Lutja, dhe shumë prej saj, është e nevojshme tani për t’i shpëtuar ata. Bëni që të ofrohen Mesha për ata, të cilët për shkak të gjendjes së shpirtrave të tyre gjatë Paralajmërimit, mund të mos mbijetojnë fizikisht. Ata kanë nevojë për lutjet tuaja. Mbajini duart të bashkuar me Mua.
Jezu Krishti juaj i dashur
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/09/05/hold-divine-mercy-vigils-now-the-warning-is-close/