Thursday, 31 October 2013

Antikrishti do të krijoj fonde për të tërhequr kompani, organizata, si dhe bamirësi, për të punuar për qëndrën e tij të re tregatare për një botë

E Shtunë, 19 Tetor 2013, ora 20:00

Bija Ime e dashur, Unë i bëj thirrje të gjithë dishepujve të Mi që më kanë dëgjuar Mua dhe që më njohin Mua, në këto Mesazhe, të më dëgjojnë Mua tani.

Kjo Vepër, që ju është dhënë juve, është e Shenjtë. Çfarëdo mundimi, abuzimi, vuajtje dhe tallje që ju mund të duroni, për shkak të këtij Misioni, kujtoni se kjo Vepër është e Imja. Misioni Im final, i dhënë botës, përmes profetes së Zotit, është një Dhuratë e madhe për njerëzimin. Ngrihuni mbi talljet, që ju do të dëshmoni dhe dijeni se ajo është krijuar nga i ligu me qëllim që të ndaloj të Vërtetën. E Vërteta, Fjala Ime e Shenjtë, do të shtypet dhe çdo djall, i lëshuar nga thellësitë e Ferrit, do të bëj gjithçka të mundur për të heshtur Zërin Tim.

Duke punuar përmes atyre shpirtrave, që e lënë veten të ekspozuar ndaj infektimit, veprat e liga të Satanit së shpejti do të mbulohen dhe do t’i paraqiten botës si Shkrime të Shenjta. Doktrina e re, do të thonë ata, u frymëzua me hyjni nga Unë, Jezu Krishti. E gjithë bota do t’i kushtoj vëmëndje, ndërsa ajo zbulohet palë palë dhe duartrokitet, sidomos nga një botë jobesimtare. Ata që ju kurrë nuk do t’i prisnit t’i bënin nderime Zotit do të jenë të parët në radhë për të mbështetur një seri herezish – gënjeshtra kundër Meje – kur ato të shfaqen.

Kurrë më parë Kisha Katolike nuk do të merrte një nderim të tillë publik me median e botës dhe elitën politike. Kurrë më parë ateistët dhe të gjitha fetë, përfshi ata që nuk më nderojnë Mua, nuk do t’i hapnin krahët dhe të binin në gjunjë në nderim të atyre që thonë se janë nga Zoti.

Kur Imazhi Im të zhduket dhe të mos duket më dhe kur Kryqet e Mia, Biblat e Shenjta, fletushkat për Meshën e Shenjtë, rruazat e rozares, medaljet, qaforet dhe Kryqet Benediktjane të mos gjenden më, ju do ta kuptoni atëherë se regjimi i bishës ka filluar.

Bota do t’i këndoj antikrishtit lavdërime. Jo më vonë se ai të ketë krijuar paqen – një paqe të rreme – të krijuar për shkak të luftrave që ai ndihmoi të fillojnë – kur ai do të bëj deklarata befasuese. Ai, antikrishti, do të deklaroj se ai ka marrë mesazhe nga Hyji Atë dhe ato do të duken të jenë të vërteta. Pastaj, duke përdorur fuqinë e kultit, ai do të duket të shëroj shumë dhe do të paraqitet sikur ka dhunti të mëdha shpirtërore. Shumë do të habiten nga ‘të ashtu-quajtura’ mbrekulli që ai do të duket të kryej dhe bota do ta adhuroj atë dhe do të bien në këmbët e tij. Pastaj ai, antikrishti, do ta deklaroj veten se është Jezu Krishti, Biri i njeriut, dhe do të thotë se koha ka ardhur që ai të shpëtoj botën dhe gjithë njerëzimin. Kushdo që do të guxoj ta kundërshtoj fëlliqësinë dhe paturpësinë, që do të dali nga goja e bishës, do të ndëshkohet rëndë.

Në këtë kohë, për shkak të ndotjes së Satanit në botë, mëkati do të jetë kaq i përhapur sa dinjiteti njerëzor do të arrij nivelet më të ulëta, ku papastërtia, joshja, lakmia dhe çdo mëkat tjetër i ndyrë, në Sytë e Zotit, do të dëshmohet në çdo vënd publik. Për shkak se mëkati do të deklarohet të jetë gabim i natyrshëm njerëzor, dhe se do t’ju thuhet se Zoti nuk do t’ju gjykoj mbi një veçori të dobët njerëzore, shumë do ta mbështesin mëkatin dhe nuk do të kenë aspak turp në shpirtrat e tyre.

Njerëzit e famshëm të botës, argëtuesit, media, artistët e filmave të gjithë do të çirren për t’u dukur me antikrishtin dhe imazhi i tij do të jetë më i dukshëm se i kujdo tjetër që erdhi para tij. Ai do të flasi rrjedhshëm në shumë gjuhë; ai do të jetë i pamshëm; do të ketë humor dhe aftësi komunikimi të jashtëzakonshme. Ai do të jetë shumë i kujdesshëm për çfarë ai thotë rreth Zotit dhe ai kurrë nuk do t’i referohet Nënës së Zotit, sepse ajo nuk do të duket të luaj ndonjë rol të mëtejshëm.

Intervistat e antikrishtit në televizion do të jenë të zakonshme dhe njerëzit do t’i vënë veshin çdo fjale, që del nga goja e tij. Ai do të influencoj politikanë në çdo komb dhe ata me të cilët ai duket do të trajtohen si mbretëror. Nuk do të mbaroj me kaq. Fjalimet e tij do të predikohen mbi fronet e të gjitha kishave. Atij do t’i jepen nderime dhe pozita të mëdha në të gjitha kishat, deri kur përfundimisht ai të ulet mbi fronin e ri në tempullin e ri të Babilonisë. Influenca e tij do të shtrihet tek të gjitha bankat, ligjet tregëtare dhe ekonomia e botës. Antikrishti do të krijoj fonde për të tërhequr kompani, organizata, si dhe bamirësi, për të punuar për qëndrën e tij të re tregëtare për një botë. Pasuri e madhe do të krijohet nga ata që do të duan të jenë pjesë e perandorisë së antikrishtit. Kushdo që i premton atij besnikëri, përmes ceremonive fetare, apo marrëveshjeve të biznesit dhe tregtare, do t’ju duhet të marrin një shenjë. Ata që e pranojnë shenjën, e cila do të jetë në formën e kartës së bankës dhe chip i veçantë, e cila do të futet në dorë, do ta humbasin shpirtin e tyre tek ai. Të gjithë ata që e mbajnë Vulën e Zotit të Gjallë do t’i shpëtojnë kthetrave të antikrishtit dhe do të bëhen të paprekshëm ndaj terrorit. Mos e shpërfillni këtë paralajmërim. Mos u trëmbni prej saj, sepse nëse ju i ndiqni udhëzimet e Mia, ju do të jeni të mbrojtur.

Unë derdha shumë Lotë duke ju dhënë këtë Mesazh dhe prandaj Dhimbja Ime tek ty, bija Ime, në këtë kohë është kaq e madhe. Më ngushëllo Mua duke kërkuar Mëshirën Time dhe Mbrojtjen Time.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: