Sunday, 13 October 2013

Nëna e Shpëtimit: Vetëm pak do të jenë mjaft të guximshëm të shpallin hapur Fjalën e Zotit gjatë Kryqëzimit të Kishës së Birit tim në Tokë

E Mërkurë, 25 Shtator 2013, ora 12:15

Bija ime, Kryqëzimi i Kishës së Birit tim në Tokë ka filluar me të vërtetë dhe të gjitha shenjat kanë filluar të duken. Atëherë kur Biri im u gozhdua në Kryq, vetëm një nga apostujt e Tij qëndroi me Atë deri në fund dhe po kështu, fare pak nga dishepujt e Tij në Tokë do të guxojnë të duken se e mbrojnë Trupin e Tij të Shenjtë në Tokë, kur të plaçkitet, persekutohet dhe pastaj të shkatërrohet.

Vetëm pak prej atyre që i premtuan besnikëri Birit tim panë goditjet e Tij me kamzhik apo ecën me Atë për t’ju ngjitur Malit të Kalvarit. Unë kisha vetëm 4 dishepuj besnikë – kushërirën time Mari, Marta, Maria Magdalene dhe Xhonin – të më mbanin dhe të më ndihmonin mua në hidhërimin tim kur m’u desh të dëshmoja torturën e tmerrshme të Birit tim. Shumë do të ndjekin udhëzimet e Birit tim, përmes këtyre Mesazheve të shenjta për botën, por vetëm pak do të jenë mjaft të guximshëm për të shpallur hapur Fjalën e Zotit gjatë Kryqëzimit të Kishës së Birit tim në Tokë.

Trishtimi im në këtë kohë është i madh pasi gjithçka që u tregua nga unë gjatë shfaqjeve në La Salette dhe në Fatima tani po shpalosen para të gjithëve ju, por shumë prej jush janë të verbër. Ata prej jush që përkushtuan orë të tëra para meje në vëndet e mia më të shenjta duhet të vini dhe të më kërkoni mua, Nënën tuaj, t’i hapi sytë tuaj ndaj të Vërtetës. Ju duhet të më kërkoni mua t’i dedikoj zemrat dhe shpirtrat tuaj tek Biri im, përndryshe edhe ju gjithashtu do ta mohoni Atë.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: