Tuesday, 15 October 2013

Masoneria kishtare ka arritur tani nivelin më të lartë të pushtetit brënda Kishës Sime Më Të Shenjtë në Tokë

E Hënë, 30 Shtator 2013, ora 15:45

Bija Ime e dashur, Unë duhet t’i kërkoj të gjithë shërbëtorëve të Mi të shenjtë të kenë kujdes për thirrjen për të shkuar me lejë, e cila do të kërkohet për t’i bindur ata të bien dakord me një formë të re betimi, e cila do t’i bëj të pavlefshme – nëse bien dakord ta bëjnë këtë – betimet e tyre më të  shenjta, që ata më bënë Mua, Jezu Krishtit.

Masoneria kishtare ka arritur tani nivelin më të lartë të pushtetit branda Kishës Sime Më Të Shenjtë në Tokë dhe ajo së shpejti do të diktoj liturgjinë e saj të re, e cila do të jetë në kundërshtim të hapur me Vullnetin Tim Më Të Shenjtë. E krijuar nga armiqtë e Zotit dhe e maskuar si një adoptim i ri për t’ju përshtatur pushtetit të tyre politik, që kërkon ndalimin e Krishtërimit, ajo do të shfaqet kaq shpejt sa shumë nga brënda Kishës Sime do të habiten. Ata do lëndohen kur të shikojnë një paturpësi të tillë, por zërat e shërbëtorëve të Mi besnikë nuk do të dëgjohen në publik, sepse ata, Masonët, kontrollojnë se si kjo liturgji e re do të pranohet në çdo mënyrë. Çdo kundërshtim i ngritur nëpër dioqezat në botë do të shpërfillet dhe do të hidhet tutje. Justifikimi do të jetë se Kisha ka nevojë për të rekrutuar të rinjtë që janë larguar prej saj. Duke i bërë apel botës jobesimtare, ata do të thonë se kjo do të konvertoj më shumë njerëz përmes një liturgjie të re.

Oh sa mashtruese do të jetë kjo paturpësi dhe sa shumë do t’i besojnë gënjeshtrat, që do t’i largojnë nga e Vërteta. Libri i të Vërtetës është treguar nga profeti Daniel me qëllim që fëmijët e Zotit kurrë të mos e harronin të Vërtetën kur të mbyten në gënjeshtrat që do ta mbulojnë Kishën Time në Tokë.

Pranojeni të Vërtetën e vendosur nga Kisha Ime në Tokë. Mos i pranoni ligjet e reja, që do të detyroheni të pranoni në Emrin Tim Të Shenjtë, gjë që do të çoj në blasfemi.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: