Wednesday, 16 October 2013

Është një keqkuptim i madh për atë që e bën një burrë dhe një grua të shenjtë në Sytë e Mi

E Mërkurë, 2 Tetor 2013, ora 22:15

Bija Ime e dashur, është një keqkuptim për atë që e bën një burrë dhe një grua të shenjtë në Sytë e Mi.

Shumë njerëz në botë e kanë të vështirë ta ndjekin praktikën e Besimit Kristjan kur vjen puna tek lutja. Sa shumë njerëz të mirë dhe mirëdashës e kanë të vështirë të ulen me qetësi për të medituar mbi Mësimet e Mia të Mëdha të dhuruara botës për t’i bërë ata të kuptojnë se çfarë kërkohet prej tyre. Unë nuk bëj kërkesa të mëdha. Unë nuk i detyroj shpirtrat të kalojnë orë të tëra para Meje dhe megjithatë, Unë Jam kaq i kënaqur kur shpirtrat e përulët e bëjnë këtë – por kjo është një gjë e rrallë.

Në këtë mënyrë Unë dëshiroj të zhvilloj një marëdhënie intime me të gjithë fëmijët e Zotit. Unë thjesht dua të dëgjoj zërin tuaj të vogël që më thërret Mua kur ju do të donit të ndanit mendimet tuaja private; hidhërimin tuaj; gëzimin tuaj; shqetësimet tuaja, dështimet dhe dëshirën tuaj për Mua, me qëllim që Unë ta bëj Veten Time të Pranishëm dhe të dëshmohem nga ju.

Kurrë më parë në historinë e botës Zoti nuk do ta lejonte Veten të ndjehej, brënda atyre shpirtrave që e kërkojnë Atë tani – përmes Meje, Birit të Tij të vetëm. Me Fuqinë e Hyjit, Atit të Gjithëpushtetshëm – Unë vij para madje edhe më të përulurit, më të padenjit, më të ngatërruarit, shpirtit më të munduar, për t’ju dhënë Dhuratën për të dëshmuar Praninë Time. Si e bëj Unë këtë? Si do ta dini se Unë komunikoj me ju? Unë do t’ju mbush si fillim me lotët e konvertimit. Ju do të filloni të ndjeni trishtim të madh kur të përjetoni Kryqëzimin Tim. Ju do ta shikoni jetën, madje dhe në situatat e përditshme, përmes Syve të Mi. Ju do të tërhiqeni drejt të tjerëve, të cilët do të jenë mbushur tashmë me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë.

Unë nuk zgjedh ata që ju besoni janë më të denjë, më të shenjtë, më të bekuar, më të disiplinuar se ju. Unë zgjedh vetëm ata që vijnë tek Unë me përulësi të plotë, ku vullneti i tyre i lirë është braktisur me dëshirë nga ata, me qëllim që të mund të bëhet Vullneti Im.

Nëse ju me të vërtetë më doni Mua, ju do ta njihni paqen e vërtetë. Nëse ju me të vërtetë më doni Mua, ju do të më thoni Mua:

“Jezus Vullneti Yt është i gjithi që ka rëndësi. Vullneti im i lirë është I Yti. Bëj me atë çfarë Ti dëshiron.”

Kur një shpirt më thotë Mua këtë, ata janë shërbëtorët e Mi të vërtetë dhe ata janë arsyeja që Unë mund të shpëtoj të tjerët, që janë tepër kokfortë për të njohur kuptimin e të qënurit të bashkuar me Mua.

Unë mund të bëj shumë gjëra dhe të krijoj shumë mbrekulli, kur vullneti i lirë, i dhuruar çdo personi nga Ati Im, më ofrohet Mua, Birit të Tij. Kjo është fuqia më e madhe, që do të eleminoj fuqinë e bishës kur të vij në pushtet. Ejani tek Unë dhe dhurojeni vullnetin tuaj të lirë tek Ati Im, për t’i sjellë lirinë rracës njerëzore. Ju lutem ta recitoni këtë Fushatë Lutje të veçantë:

Fushata e Lutjes (123) Dhurata e vullnetit të lirë tek Zoti:

Jezusi im më i dashur, dëgjoje këtë lutje nga unë, një shpirt më i pavlerë, dhe më ndihmo të dua Ty më shumë. Me vullnetin tim të lirë, Unë ta ofroj Ty këtë Dhuratë përsëri, i dashur Jezus, që të mund të bëhem një shërbëtor i përulët i Yti dhe të qëndroj i bindur ndaj vullnetit të Zotit. 

Vullneti im është Vullneti Yt. Urdhëri Yt do të thotë se unë jam i bindur ndaj çdo dëshire Tënden.

Vullneti im i lirë është i Yti për të bërë me atë çfarë kërkohet për të shpëtuar të gjithë njerëzit, në mbarë botën, që janë të larguar nga Ty.

Unë e dhuroj këtë Dhuratë, e cila m’u dhurua mua në lindje, në Shërbimin Tënd Më Të Shenjtë. Amin.

Sa më shumë të filloni të më njihni Mua, aq më shumë do të kuptoni dy gjëra. Mësimet e Mia kurrë nuk kanë ndryshuar. Unë i dua të gjithë shpirtrat.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: