Thursday, 24 October 2013

Ju nuk me njihni Mua sepse ju nuk më dalloni se Jam Unë

E Djelë, 13 Tetor 2013, ora 18:00

Bija Ime e dashur, kur ju të ndjeheni të braktisur dhe të pasigurtë për Dashurinë Time për botën, ju kurrë nuk duhet të ndaloni të më thërrisni Mua për t’ju ndihmuar. Ju, herë pas here, do të keni një ndjenjë dëshpërimi, një ndjenjë frike dhe një ndjenjë vetmie kur ju i përmbaheni Fjalës Sime të Shenjtë, e dhënë botës përmes Ungjillit të Shenjtë. Madje tani, kur Ungjilli Im i Shenjtë akomë po ju tregohet, ju do të ndjeheni shumë të izoluar, sepse fare pak njerëz e vënë në praktikë çfarë Unë u kam mësuar përmes Fjalës Sime të Shenjtë.

Nëse ju thoni se e doni fqinjin tuaj dhe pastaj e fyeni atë, ju prapë do të më përkisni Mua. Nëse ju thoni se besoni në 10 Urdhërimet, por i adoptoni ato për t’ju përshtatur jetës suaj, atëherë ju jeni të verbër ndaj të Vërtetës. Nëse ju i pranoni Sakramentet e dhëna përmes Meje, por i thyeni ato, ju më fyeni Mua. Kur ju predikoni Fjalën Time të Shenjtë tek të tjerët dhe pastaj e vini veten tuaj para të tjerëve, duke thënë se ju jeni më të vlefshëm se ata, në Sytë e Zotit, ju më ofendoni Mua. Kur ju deklaroni se Fjala e Zotit nuk ka më rëndësi në një botë moderne dhe se ajo duhet adoptuar për t’ju përshtatur një bote jobesimtare, atëherë ju pështyni në Fytyrën e Zotit. Kur ju besoni se njohuria juaj për Mua është superiore ndaj Fjalës Sime të Shenjtë, ashtu si Unë ja u jap përmes këtyre Mesazheve dhe se ka gabime brënda tyre, ju jeni të paditur ndaj të Vërtetës. Ju nuk më njihni Mua sepse ju nuk më dalloni se Jam Unë.

Prandaj, madje dhe ju që ndjeheni të kënaqur me njohurinë tuaj mbi Fjalën Time të Shenjtë dhe më refuzoni Mua tani në këtë Misjon – ju më keni braktisur Mua. Ju, në veçanti, duhet të kërkoni Ndihmën Time sepse ju jeni asgjë pa Mua.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: