Sunday, 20 October 2013

Së shpejti do t’ju thuhet të përdorni besimin tuaj për të krijuar një fushatë politike nëpër botë për të shpëtuar të varfërit

E Djelë, 6 Tetor 2013, ora 23:20

Bija Ime e dashur, zëri i profetit të rremë oshëtin mbi gjithçka që është e shenjtë në Kishën Time. Megjithatë, fare pak do të thuhet mbi rëndësinë e ruajtjes së Mësimeve të Zotit, Sakramenteve dhe Shpalljen e Të Vërtetës. Në të kundërt, ju do të shikoni devijime, të tilla si përkujdesje për të varfërit dhe të uriturit e botës, dhe kjo do të konsiderohet të jetë detyra juaj e parë si shërbëtor i Zotit.

Si shërbëtor dhe ndjekës i Zotit në Kishë, besnikëria juaj e parë është ndaj të Vërtetës që Unë ju kam treguar. Dashuria për të varfërin dhe të uriturin si dhe ndihma ndaj tyre është një gjë e mirë, por Kisha Ime në Tokë ka një rol shumë më të madh, për të cilin më janë betuar Mua. Kjo përfshin mësimin e të Vërtetës në gjithçka që Unë ju kam mësuar dhe ju do ta kryeni këtë, nëse me të vërtetë më doni Mua.

Kisha ka një Mision për të mësuar të Vërtetën e Mësimeve të Mia. Duke marrë një aspekt të Fjalës Sime, ndihma për të varfërin është admiruese, por çorjentuese, pasi Mësimet e Mia e shprehin qartë se ju duhet ta ndihmoni të varfërin në shpirt. Ndihmojini ata të kurojnë shpirtin e tyre, para se t’i ndihmoni të çlirohen nga vuajtjet e jetës. Nëse Unë ju jap një njeri të varfër dhe ju kërkoj ta ndihmoni atë, si do ta bëni këtë? Do t’i jepni atij rroba? Para për të ushqyer familjen e tij? Apo, do të donit që në fillim Unë ta shpëtoja shpirtin e tij?

Së shpejti do t’ju thuhet të përqëndroni gjithë vëmëndjen tuaj tek të varfërit e botës. Do t’ju kërkojnë para – dhe kjo do të merret nga burime të ndryshme për të ndihmuar të varfërit, të papunët dhe të pastrehët e botës. Juve do t’ju thuhet se Unë, Jezu Krishti, gjithmonë i doja të varfërit. Problemi është ky. Unë kërkoj si fillim të varfërit në shpirt – për t’i çliruar ata nga jetët e tyre të humbura. Të varfërit në shpirt – ata që kanë fare pak ndjenjë shpirtërore për Zotin – janë ata që Unë dëshiroj. Të bekuar janë ata që janë të varfër në këtë jetë, ku kanë fare pak për të treguar, por që më duan Mua, sepse këta njerëz nuk janë fare të varfër. Njeriu i pasur, që nuk ka aspak dashuri për Mua, ka më shumë nevojë për Dashurinë Time, Mëshirën Time, Dhembshurinë Time, sesa ata që janë të detyruar të gjejnë ushqim, rroba dhe strehim. Se si ju më doni Mua dhe si më kërkoni Mua t’ju shpëtoj është se çfarë ju i kushtoni vëmëndje. Sakramentet do të jenë forca shpëtuese e atyre që janë të pasur dhe të varfër, por që nuk kanë aspak dashuri për Mua.

Së shpejti do t’ju thuhet të përdorni besimin tuaj për të krijuar një fushatë politike nëpër botë për të shpëtuar të varfërit nga liderat në Kishat e Mia kudo. Asgjë nuk do të thuhet për t’ju inkurajuar të pregatiteni për Ardhjen Time të Dytë, sepse ata nuk do të guxonin t’ju pregatisnin për këtë Ditë të Madhe. Ata më shumë do t’ja u largonin vëmëndjen nga Unë duke ju kërkuar të kaloni më shumë kohë në nderim të veprave të profetit të rremë.

Shumë shpejt, statuja të shenjta, relika, afishe, filxhanë dhe piktura të mëdha të bëra me porosi do të bëhen për profetin e rremë për t’u vendosur në Kishat ngado. Imazhi i tij, së bashku me antikrishtin, me kalimin e kohës, do të zbukurojnë shumë vënde publike, kisha, qëndra politike, si dhe në vëndet ku parlamentet e tyre do të duken ta mbështesin Kishën Katolike në një ‘dritë të re’. Kjo do të krijoj një formë të re të evangjelizmit të rremë, dhe për arsyen se ajo do t’i përshtatet shoqërisë moderne jobesimtare, ajo do të tërheqi admirues nga e gjithë bota.

As edhe një fjalë nuk do të vihet re mbi rëndësinë e Sakramenteve të Shenjta, ashtu si ju dhanë botës apo për Hiret e rëndësishme, që ato dhurojnë. Në të kundërt, secila prej tyre do të shkurtohet – kuptime të tjera do t’ju shtohen, me qëllim që të tërheqin ata që i mohojnë ato ashtu si janë. Kjo do të jetë me shpresën që paturpësia e shkatërrimit të Sakramenteve të Mia t’ju ofrohet sa më shumë njerëzve të jetë e mundur për t’i larguar ata nga Zoti, me qëllim që armiqtë e Zotit të mund të përfundojnë marrëveshjen e tyre me djallin.

Djalli do të mashtroj shumë nga ata që i përkasin Kishës Sime në këtë periudhë në histori. Ai do ta bëj këtë në mënyrën më joshëse dhe bindëse dhe ai do t’i justifikoj gënjeshtrat kur shërbëtorët e tij të thonë se Unë do t’i aprovoja këto ndryshime të reja. Unë, Jezu Krishti, do të përmëndem gabimisht me qëllim që të fitohen shpirtrat. Mësimet e Mia do të shtrëmbërohen me qëllim që të shkatërrojnë Kishën Time dhe të vjedhin ata shpirtra më të afërt me Mua. Miljona do të pranojnë gënjeshtrat pa asnjë kujdes në botë. Ju duhet të luteni për ata me shpresën se ata do ta kuptojnë, me kalimin e kohës, se diçka është gabim.

Kur Unë i emëroj liderat dhe kur një shpirt i zgjedhur është caktuar për të përhapur Fjalën Time të Shenjtë, brënda Kishës Sime në Tokë, e Vërteta është gjithmonë e drejtpërdrejtë, e qartë, e saktë dhe drejt e në temë. Kur ju të gënjeheni, përmes influencës së shpirtit të lig, ju do të jeni të ngatërruar. Shprehjet nuk do të kenë kuptim. Të ashtu-quajtura përmirësime, të paraqitura nga armiqtë brënda Kishës Sime, do të thonë se e Vërteta nuk është ‘mjaft e mirë’.

Fjala Ime, Sakramentet e Mia, Mësimet e Mia nuk kanë nevojë për përmirësim, sepse ato vijnë nga Unë. Unë Jam Zot. Unë Jam I Përkryer. Fjala Ime qëndron përherë. Çdo njeri që e ndryshon Fjalën Time Më Të Shenjtë është një armik i Zotit. Zemërimi Im është i madh në këtë kohë dhe çdo njeri që e trajton Trupin Tim, Eukaristinë Më Të Shenjtë, pa respekt dhe thotë se ai i drejton njerëzit e Mi, dijeni se kjo është e pavërtetë. Unë kurrë nuk do t’i kërkoja një lideri në Kishën Time të ndryshonte Fjalën e Zotit, duke futur kuptime të reja apo interpretime të reja. Kjo kurrë nuk mund të ndodhte.

Jezusi juaj


Mesazhi origjinal ne anglisht: