Monday, 9 April 2012

Kundërshtimi ndaj Ardhjes Sime të Dytë do të jetë i ashpër

E Enjte, 22 Mars 2012, në 23:00
Bija Ime fort e dashur, dhimbja Ime tani është bërë edhe e jotja në bashkim të plotë me Mua. Edhe pse kjo do të jetë shumë e vështirë për ty, do të të sjellë shumë gëzim dhe shumë hire të reja.
Unë tani po të jap dhuratën që të jesh e aftë t’i lexosh shpirtrat. Unë ta jap këtë dhuratë të veçantë për dy arsye. E para është për të të ofruar mbrojtjen që të duhet kur të fillosh të përzihesh me disa prej ndjekësve të Mi.
E dyta është për t’i kthyer në besim ata me zemra të ngurtësuara, të cilët do të të kundërshtojnë ndërsa do ta sfidojnë Fjalën Time Më të Shenjtë.
Ti duhet ta pranosh këtë vuajtje të re të cilën po e përjeton dhe dije se po intensifikohet për shkak të ligësisë së rritur nëpër botë.
Ti bija Ime dhe shumë nga shpirtrat e Mi të tjerë të zgjedhur, të gjithë tani po përjetoni në të njëjtën kohë vuajtje edhe fizike edhe të brendshme.
Kjo është për shkak të vuajtjeve që Zëdhënësi Im Më i Shenjtë po i përjeton gjithashtu në këto ditë kur ai do të përballet me sprovën e tij më të madhe.
Pranoje kupën Time, bija Ime, dhe për ata që e pranojnë Fjalën Time të Shenjtë, përmes këtyre mesazheve, dijeni se bujaria e shpirtit tuaj po shpëton miliona shpirtra çdo ditë.
As edhe një minutë e vuajtjeve tuaja nuk shkon dëm.
Unë e kuptoj, fëmijët e Mi, se kur ju e merrni Kryqin Tim dhe më ndiqni Mua, ju do të vuani si rezultat i kësaj.
Por dijeni se duke e bërë këtë ju po më ndihmoni Mua të shpëtoj shumicën e njerëzimit. Ju gjithashtu do të më ndihmoni Mua në mbretërinë Time në tokë kur mashtruesi të jetë dëbuar dhe ndërsa Parajsa Ime e Re mbi tokë të dalë në pah.
Dijeni gjithashtu se ju që vuani me Mua, duke ndjekur udhën Time drejt Parajsës, do të merrni po të njëjtën udhë për në Kalvar kur Unë erdha herën e parë.
Të krishterët sot mund të besojnë, se po të vija Unë përsëri për herë të dytë, Unë kurrë nuk do të trajtohesha me kaq mizori përsëri. E pra ata e kanë gabim.
Kundërshtimi ndaj Ardhjes Sime të Dytë do të jetë i ashpër.
Fjala Ime e Shenjtë do të tallet dhe do të vihet në dyshim, dhe tashmë kjo po ndodh.
Fëmijët e Mi, sidomos ata me besim të fortë dhe të palëkundur nuk arrijnë ta kuptojnë se profetët e Mi do të refuzohen nga shumica, ashtu siç qenë refuzuar ata në të shkuarën.
Fjala ime, e dhënë juve këtë herë, tashmë është duke u shpërfillur nga shumë qarqe të Kishës dhe duke u hedhur poshtë ashtu siç u bë nga Farisenjtë gjatë kohës Sime në tokë.
Të vërtetat e mësimeve të Mia, të cilat kurrë nuk kanë ndryshuar, do të trajtohen sikur të ishin gënjeshtra.
Përse ndodh kjo? Unë ju them se kjo ndodh sepse shumë e kanë shtrembëruar të vërtetën e Mësimeve të Mia deri në atë masë saqë ata nuk besojnë më në mëkatin mortor.
Sa shumë zgjedhin ta shpërfillin të vërtetën e përmbajtur në Biblën e Shenjtë.
Përse e mohoni, për shembull, ekzistencën e 1,000 vjetëve të Qiellit dhe Tokës së Re?
Kjo zbulesë është shumë specifike dhe e vërteta është atje që të gjithë ta shikojnë.
E megjithatë Fjala Ime e Shenjtë është e sfiduar.
Libri i Zbulesës, ashtu si dhe profecitë e përmbajtura në Librin e Danielit, ju kanë qenë dhënë vetëm në pjesë. Shumë prej jush janë të paqartë.
Por kjo ndodh sepse përmbajtjet e zbuluara tek të dy këta profetë qenë mbyllur dhe fshehur deri në mbarim të kohëve.
Vetëm Unë, Jezu Krishti, Qengji i Hyjit, kam autoritetin për t’ia zbuluar përmbajtjen njerëzimit.
Si mund të deklaroni se dini gjithçka rreth Ardhjes Sime të Dytë kur ju dini vetëm pjesë të saj? Kur ato nuk janë zbuluar akoma?
Ju duhet ta dëgjoni Fjalën Time të Shenjtë sepse ajo po ju jepet që t’i shpëtoni shpirtrat tuaj.
Nëse ju do të vazhdoni ta mohoni fjalën Time, pasi që Paralajmërimi të ketë ndodhur, ndërsa këto mesazhe të Mia për botën do të vazhdojnë të shpalosen, ju do të bëheni fajtorë për refuzimin e Dorës Sime të Mëshirës.
Pavarësisht se sa shumë ju besoni tek Unë, apo pohoni të më njihni Mua, ju do të kryeni mëkatin e mohimit ndaj Meje. Si të tillë ju do të jeni të humbur për Mua dhe nuk do të jeni në gjendje për të hyrë në portat e Parajsës.
Është detyra Ime, që ju është dhënë prej dashurisë dhe dhembshurisë së pastër, që Unë tani përpiqem t'ju përgatis për kohët e fundit.
Ju lutem mos më refuzoni Mua, këtë herë të dytë, sepse Unë vij për ta shpëtuar njerëzimin nga dënimi i përjetshëm dhe ju ofroj çelësat për në shpëtimin e përjetshëm.
Është për shkak të dashurisë që Unë e kam për ju, që Mua më duhet të jem i prerë dhe t’ju udhëheq drejt të vërtetës.
Mos prisni deri në Ditën Time të Gjykimit për ta zbuluar të vërtetën.
Ejani me Mua tani dhe më ndihmoni Mua të shpëtoj shpirtrat e gjithë njerëzimit.
Mësuesi dhe Shpenguesi juaj
Jezu Krishti