Thursday, 5 April 2012

Virgjëra Mari: Kërkoju fëmijëve të mi që të bëjnë një ditë agjërimi në të Premten e Madhe, për të parandaluar monedhën për mbarë botën

E Martë, 27 Mars 2012, në 18:00
Fëmija im, vuajtjet e tua, së bashku me shpirtra të tjerë të zgjedhur, do të intensifikohen gjatë Javës së Shenjtë.
Kjo është java ku mashtruesi do të lëndojë sa më shumë fëmijë të Hyjit që të mundet përmes luftërave, persekutimeve dhe dhunës.
Është në këtë kohë që ai shkakton vuajtje të mëdha porsi ato që Biri Im i shtrenjtë i duroi gjatë Mundimit të Tij në Kryq.
Fëmija im, ti duhet t’iu thuash të gjithë atyre që i kanë inkurajuar shpirtrat ngado për të recituar lutjen e Rruzares së Shenjtë çdo të Premte deri në Pashkë, se unë jam tepër e kënaqur.
Shpirtrat që ata po shpëtojnë si dhe vuajtja e kombeve të tyre, po ndihmohen të gjitha përmes kësaj devotshmërie.
Dashuria e Birit tim po ndjehet tani nga më shumë njerëz në të gjithë botën në një kohë vuajtjeje të madhe.
Ai ua lehtëson dhimbjen e tyre me hiret e Tij të veçanta dhe ua zbut shpirtrat e tyre me Fuqinë e Shpirtit të Shenjtë.
Fëmijë, lutjet tuaja, që paraqiten me kaq dashuri prej jush në Qiell, janë duke u dëgjuar.
Ju duhet të kërkoni ndihmën e Birit tim dhe të Atit Tim të Përjetshëm në çdo kohë. Çdo lutje e vetme, pavarësisht se sa e vogël, dëgjohet dhe merr përgjigje sipas vullnetit të Hyjit Më të Lartit.
Fëmija im, kërkoju fëmije të mi që të bëjnë një ditë Agjërimi në të Premten e Madhe, për të parandaluar futjen e një monedhe për mbarë botën.
Lutjet dhe agjërimi juaj mund ta bëjë këtë.
Sapo kjo lutje të jetë thënë gjatë Agjërimit tuaj, Ati Im i Përjetshëm do t’i ndalojë këta njerëz të ushtrojnë ashpërsitë, që po i planifikojnë për të arritur që t’ju kontrollojnë.
Po këta njerëz duan ta abrogojnë Krishtërimin prandaj është e rëndësishme që ju ta ndaloni këtë të ndodhë, duke bërë sakrifica të veçanta.
Lutja e Kryqëzatës (42) Lutja e agjërimit për të ndaluar monedhën për mbarë botën
O Hyji Më i Larti, unë të ofroj Ty dhuratën time të agjërimit, që Ti të ndalosh mbërthimin e së keqes në botë që po planifikohet për t'i mohuar vendit tim ushqimin, përfshirë edhe Bukën e Jetës.
Pranoje ofertën time dhe dëgjoji lutjet e mia për kombet e tjera, për t’i mbrojtur ato nga vuajtjet që po planifikohen nga antikrishti.
Na shpëto, o Zot i dashur, nga kjo ligësi dhe mbroje besimin tonë që të mund të nderojmë Ty me lirinë e duhur për të të dashur dhe adhuruar Ty në shekuj të shekujve.
Amen.
Fëmija im, një ditë agjërimi në të Premten e Madhe do t’iu sjellë shumë liri kombeve nga i ligu dhe nga ata që i ndjekin dëshirat e tij të mbrapshta për të kontrolluar financat e gjithë kombeve.
Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit
Nëna e Hyjit

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/03/27/virgin-mary-ask-my-children-to-do-one-day-of-fasting-on-good-friday-to-prevent-one-world-currency/