Saturday, 21 April 2012

Unë, Jezusi juaj i dashur, nuk mund ta dëmtoj kurrë Kishën Time

E Hënë, 16 Prill 2012, në 18:00
Bija Ime fort e dashur, Unë iu bëj thirrje të gjithë fëmijëve të Hyjit dhe ju siguroj se Unë, Jezusi juaj i dashur, nuk mund ta dëmtoj kurrë Kishën Time.
Sidoqoftë, Unë nuk do të rri të shikoj Kishën Time, që nga dora e një sekti të veçantë që nuk ka asnjë të drejtë të luajë rol në Selinë e Shenjtë, ajo të copëtohet.
Sepse kjo është pikërisht ajo që Profeti i Rremë dhe mashtruesit që adhurojnë Satanin po përpiqen të bëjnë. Ata duan ta përmbysin Kishën Katolike dhe ta thyejnë atë në copa të vogla.
Kjo, fëmijët e Mi, është mënyra se si Satani do të ngrihet në rebelimin përfundimtar kundër Hyjit, Krijuesit të të gjitha gjërave.
Ky plan i lig për ta shkatërruar Kishën Time ka qenë në zhvillim për 100 vjet por, që nga viti 1967, ai është intensifikuar.
Shumë mashtrues, të cilët janë anëtarë të këtij sekti të lig që adhuron Satanin, kanë hyrë nëpër seminare për të arritur të fusin këmbët në Vatikan.
Fuqitë e tyre, të lejuara nga Hyji Atë, kanë qenë të kufizuara deri tani. Ndërsa kohët e fundit afrohen, kjo gjë do të ndryshojë.
Ky sekt i lig do të lëshojë tani çdo fuqi për të siguruar që ata të zgjedhin një zëvendësues të ri për Zëdhënësin Tim të Shenjtë, Papa Benediktin XVI.
Të gjithë ata që i njohin mësimet e Mia, do të shikojnë ndryshime në recitimin e Meshës së Shenjtë.
Do të futen ligje të reja shekullare, të cilat do të jenë një fyerje ndaj Vdekjes Sime në Kryq.
Shumë ndjekës të Mi të devotshëm do ta shikojnë këtë dhe do të ndjehen të lënduar. Pikëpamjet e tyre nuk do të merren në konsideratë dhe shumë sakramente do të pushojnë së ofruari.
Ja se përse duhet shumë përgatitje.
Për ata Katolikë që do të lëndohen dhe tronditen, ju lutem të kujtoni se Unë jam këtu.
Më thërrisni Mua, Jezusin tuaj të dashur, dhe dijeni se ju nuk duhet të keni frikë ta shpallni të vërtetën e mësimeve të Mia.
Ju nuk duhet të keni frikë t'ia ktheni shpinën herezisë.
Unë do t’ju udhëzoj dhe mbroj në udhëtimin tuaj dhe ju do të drejtoheni nga fuqia e Shpirtit të Shenjtë.
Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti