Thursday, 14 June 2012

600,000 ëngjëj të rënë u lëshuan nga gropat e Ferrit vitin e kaluar. Një numër tjetër prej 5 miljonë janë lëshuar tani

E Enjte, 7 Qershor 2012, ora 20:00

Bija Ime e dashur është koha të merrni armët në betejën Qiellore që është ndezur përsëri me Satanin dhe ëngjëjt e tij të rënë.

Tani të lëshuar në çdo shtet ushtria e ëngjëjve të Satanit dhe e dishepujve të tij të devotshëm në tokë po infektojnë fëmijët e Zotit në çdo lloj mënyre.

Do të ketë shënja të dukshme. Krizat në Kishën Time, Kishën Katolike, u krijuan nga forcat djallëzore ku qëllimi i tyre numër një ishte që ta nënshtronte atë. Të pakënaqur me këtë, forcat djallëzore donin të shkatërronin Eukaristinë e Shenjtë duke e njollosur atë.

Duke e demoralizuar Kishën Time në tokë, plani i Satanit ishte që të shkatërroj besimin e ndjekësve të Mi.

Shumë nga ndjekësit e Mi nuk më nderojnë më Mua, Shpëtimtarin e tyre, sepse ata bëjnë me faj mëkatet e atyre që më përfaqësojnë Mua në Kishë. Sa më lëndon kjo Mua kur ata më braktisin Mua kaq shpejt.

Braktisja në botë sot ishte gjithashtu e planifikuat nga Satani duke i tunduar fëmijët e Zotit ta mohojnë Besimin e tyre.

Në të kundërt ai përdor një fe të re e njohur shpesh si Feja e Një Epoke të Re. Në vënd që të lavdërojnë Zotin, Atin e Përjetshëm, ata lavdërojnë njeriun si një forcë superiore shpirtërore dhe në kontroll.

Ashtu si Luciferri që donte jo vetëm të ishte si Zot, por edhe të bëhej Zot, ky kult që po zhvillohet shpejt kërkon të bindi fëmijët e Zotit se ata janë në kontroll të fatit të tyre, se dhe të gjitha mund të kontrollohen përmes një besimi të rremë në një botë metafizike që nuk egziston.

Besimi në Zotat e rremë si Buda kanë dëmtuar kaq shumë njerëz dhe i ka drejtuar ata drejt një bote të errët, e cila duket sikur shkëlqen me vështrimin e parë, por që nuk arrin të ndez dashuri të pastër për njëri tjetrin.

Në të kundërt të gjitha këto fe të Epokës së Re çojnë në një gjë, maninë për veten dhe dashurinë për vetveten në kurriz të tjetrit.

Luftrat, të cilat janë krijuar nga grupet masonike të Satanit, po shtohen dhe grupi më i madh nga të gjithë do të organizoj kontrollin mbi Lindjen e Mesme përmes masakrave.

Në Evropë ata do të organizojnë futjen e një monedhe të re botërore për ti kthyer ata ne skllevër.

Mbërthimi i Satanit është kaq i fortë, saqë kërkohen shumë lutje për të rrëzuar fuqinë që ai ushtron. Pastaj do të jetë tundimi për ti larguar fëmijët e Zotit nga e Vërteta.

Ai, Satani, bën lojra me mëndjen tuaj. Por, përderisa ai nuk ka fuqi të kuptoj se cfarë ju keni në mëndje, ai mund të vendosi mendime dhe dyshime në mëndjen tuaj.

Kur ju i rezistoni në fillim, duke u lutur për hiret për të mbrojtur veten, ai do ta shtoj aktivitetin e tij.

Satani i dërgon demonat e tij tek besimtarët dhe i torturon ata. Po ti shikonit ata, do të tronditeshit. Dy apo tre mund t'ju rrethojnë apo t'ju pengojnë, ju bëjnë që të jeni në mëdyshje, të shqetësuar dhe mëndja ju mbushet me mendime të liga kundër personave të tjerë.

Çdo gjë që ka të bëj me Zotin, Kishat e Tij, fëmijët e Tij dhe ata që e përfaqësojnë Atë në tokë janë shënjestra e tij e parë.

Pastaj ai vë në shënjestër ata që janë në vëndet e larta dhe që kanë kontroll mbi jetën e millionave. Ai i tundon ata me korrupsion, manipulimin e fuqisë dhe futjen e ligjeve të këqija të krijuara për të shkaktuar dhimbje dhe vështirësi. Dhe pastaj ai orkestron luftën.

Fëmijë mos e nënvlerësoni betejën sepse është e vërtetë.

600,000  ëngjëj të rënë u lëshuan vitin e kaluar nga gropat e Ferrit.

Një numër tjetër prej 5 miljon janë lëshuar tani. Koha për ushtrinë e Zotit në Qiell për të shkatërruar Satanin ka filluar. Koha për Ushtrinë Time në tokë për të mbledhur armët ka filluar gjithashtu.

Koha është e shkurtër. Ne kemi shumë punë për të bërë.

Lutja është arma. Kthimi në besim është qëllimi. Unë mund ta arrij shpëtimin e shpirtrave vetëm nëse Zëri Im dëgjohet këtë herë.

Satani e di këtë. Ai ka vënë një mallkim mbi këtë Mision dhe do të tërheqi larg shumë nga fëmijët e Zotit. Prapë ai nuk mund të fitoj. Sepse askush nuk mund ta ndaloj Librin e të Vërtetës t'ju zbulohet sepse jam Unë, Jezu Krishti, Ai që e bën këtë.

Prapë shumë shpirtra të shkretë do të binden ta kthejnë kokën mënjanë kur Unë të shpall të Vërtetën për gjithë botën të shikoj se si do të shpaloset në Librin e Zbulesës.

Kurrë mos e lejoni të merret me ju. Ju mund ta bëni këtë duke refuzuar të angazhoheni në fyerjet apo sharjet nga të tjerët, kur ju e shpallni Fjalën Time të Shenjtë. Sepse të angazhoheni me atë, do ti japi atij armen që i duhet për t'ju hedhur poshtë.

Jezusi juaj i Dashur
Shpëtimtari i gjithë njerëzimit


Mesazhi ne anglisht:
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/06/07/600000-fallen-angels-were-released-last-year-from-the-pits-of-hell-a-further-5-million-have-now-been-released/