Thursday, 7 June 2012

Virgjëra Mari: “Qershori Muaji i Fushatës së Kthimit në Besim”

E Enjte, 31 Maj 2012, ora 21:00

Bija ime çdo përpjekje po bëhet nga Satani dhe ata shpirtra që ai i ka infektuar për të nënvlerësuar Fjalën Më të Shenjtë të Birit tim.

Gjithmonë kujtoni se Satani e mbjell në fillim farën e dyshimeve brënda zemrave të shpirtrave të zgjedhur.

Dënimi më i rëndë do të bier mbi këto Mesazhe të Shenjta nga ata që janë të lidhur në mënyrë intime me Birin Tim të Çmuar.

Kur Satani e bën këtë, ai i fiton shpirtrat.

Mos e lejoni atë ta bëj këtë bija Ime. Largohuni dhe mos u përzjeni me atë.

Biri im kurrë nuk e mbrojti Fjalën e Tij të Shenjtë dhe as nuk u dorëzua ndaj këtij tundimi.

Shkalla e influencës satanike po rritet dhe po përhapet në mbarë botën.

Fëmijët e Mi të gjorë po vuajnë dhe Unë derdh lotë trishtimi kur e shikoj zhgënjimin dhe trishtimin e tyre.

Lutuni, bijtë e mi për paqe në këtë kohë që fëmijët e Zotit ngado që janë të kthehen tek Biri im për forcë.

Vetëm ndërhyrja hyjnore, e dhënë përmes hireve të marra përmes lutjeve tuaja mund ta lehtësojnë dhimbjen dhe vuajtjen tuaj.

Biri im dëshiron që shpirtrat të kthehen tek Ai sepse vetëm Ai mund t'ju japi atyre ngushëllimin që ata kanë nevojë. Asgjë tjetër nuk do t'ju lehtësoj nga mundimi që po duroni tani.

Unë ju bëj thirrje fëmijë ta dedikoni muajin e Qershorit për kthimin e njerëzimit në besim dhe të siguroni që ata të kërkojnë shpëtim.

Quajeni këtë muaji i Fushatës së Kthimit në Besim dhe lutuni si një trup i vetëm përmes grupeve të lutjes anë e mbanë botës.

Këtu është Fushata e Lutjes për Fushatën e Kthimit në Besim.

Fushata e Lutjes (58) Fushata e Lutjes së Kthimit në Besim

O Jesus i dashur unë të kërkoj të përqafosh
Të gjithë fëmijët e Zotit dhe
t'i mbulosh ata me Gjakun Tënd të Çmuar
Çdo pikë e Gjakut Tënd le të mbuloj
Çdo shpirt për t’i mbrojtur ata nga i ligu

Hapi zemrat e të gjithëve, sidomos të shpirtrave të ngurtë
Dhe të atyre që të njohin Ty, por që janë të njollosur
Me mëkatin e krenarisë, të bien në gjunjë dhe të kërkojnë dritën e
Dashurisë Tënde të vërshoj në shpirtrat e tyre

Hapi sytë e tyre të shikojnë të Vërtetën
që agimi i Mëshirës Tënde Hyjnore të vërshoj mbi ata
Dhe të mbulohen me Rrezet e Mëshirës Tënde

Ktheji të gjithë shpirtrat me anë të hireve që unë të kërkoj tani
Jesus I Dashur (
thuaj qëllimin tënd këtu
)

Të lutem për Mëshirë dhe të ofroj Ty
këtë dhuratë të argjërimit për një ditë
Çdo javë të këtij muaji të Qershorit
si shpërblim për të gjitha mëkatet.
Amen.

Fëmijë ju duhet të argjëroni për një ditë në javë në muajin e Qershorit.

Ju duhet të recitoni Rosaren Time dhe Kurorzën e Mëshirës Hyjnore çdo ditë.

Duke e bërë këtë, bijtë e mi, ju do të shpëtoni shpirtrat e milionave përmes Mëshirës së Birit Tim Jesu Krisht.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-june-crusade-of-conversion-month/