Monday, 18 June 2012

Nëna e Shpëtimit: “Lutuni për Kishat Kristjane që t’ju jepen hiret për të mbrojtur Besimin e tyre”

E Hënë, 11 Qershor 2012, ora 12:02

Të gjithë fëmijët e Zotit janë thirrur në mbarë botën të mblidhen së bashku si një trup i vetëm të luten për Mëshirën e Atit Tim të Përjetshëm në këtë kohë.

Fëmijë hapjani zemrën tuaj Atit Tim dhe kërkojini Atij t'ju mbroj dhe t'ju mbuloj me gjakun e çmuar të Birit Tim.

Ju duhet ti kushtoni vëmëndje duke filluar tani ti luteni Hyjit Atë çdo ditë në emër të Jesu Krishtit, Shpëtimtarit të Botës, për çdo mbrojtje nga forcat e liga që janë të lëshuara tani në çdo cep.

Lutuni, lutuni, lutuni për Kishat Kristjane në tokë që tju jepen hiret për të mbrojtur Besimin e tyre.

Kurrë mos i humbni shpresat sepse menjëherë sa të ofroni besnikëri ndaj Birit Tim dhe të luteni për forcë, lutjet tuaja do te përgjigjen.

Sot unë ju kërkoj të vazhdoni Lutjet e Fushatës së Kthimit në Besim dhe të recitoni Rosaren Më të Shenjtë dhe Lutjen e Mëshirës Hyjnore.

Ky muaj i është dedikuar kthimint të shumë kombeve.

Argjërimi duhet të vazhdoj për të shpëtuar shpirtrat dhe duhet të kryhet sipas mundësive të secilit.

Vazhdoni fëmijë të luteni për kthimin në besim kaq të nevojshëm në këtë periudhë.

Faleminderit që i jeni përgjigjur thirrjes sime.

Nëna e Shpëtimit


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-pray-for-christian-churches-so-they-will-be-given-the-graces-to-defend-their-faith/