Monday, 18 June 2012

Nëna e Shpëtimit: Lutuni për Kishat e Krishtera që atyre t’iu jepen hiret për ta mbrojtur Besimin e tyre

E Hënë, 11 Qershor 2012, në 12:02
Të gjithë fëmijët e Hyjit janë duke u thirrur në mbarë botën që të mblidhen bashkë si një, për të kërkuar Mëshirën e Atit Tim të Përjetshëm në këtë kohë.
Fëmijë hapini zemrat tuaja ndaj Atit Tim dhe kërkojini Atij që t'ju mbrojë dhe t'ju mbulojë me gjakun e çmuar të Birit të Tij.
Ju duhet të keni kujdes çdo ditë prej tani e tutje që t’i luteni Hyjit Atë në emër të Jezu Krishtit, Shpëtimtarit të Botës, për çdo mbrojtje nga forcat e liga që janë të lëshuara tani në çdo skaj. 
Lutuni, lutuni, lutuni për Kishat e Krishtera mbi tokë që atyre t’ju jepen hiret për ta mbrojtur Besimin e tyre. 
Kurrë mos e humbisni shpresën fëmijë sepse kur ju e ofroni besnikërinë ndaj Birit Tim dhe luteni për forcë, lutjet tuaja do të marrin përgjigje.
Sot unë kërkoj që ju të vazhdoni me Lutjet e Kryqëzatës së Kthimit në Besim dhe me recitimin e Rruzares Më të Shenjtë dhe Kurorëzës së Mëshirës Hyjnore. 
Ky muaj i është kushtuar kthimit të shumë kombeve.
Agjërimi duhet të vazhdojë për të shpëtuar shpirtra dhe mund të kryhet sipas mundësive të gjithsecilit. 
Vazhdoni fëmijë që të luteni për kthimin në besim, kaq të nevojshëm në këtë kohë. 
Faleminderit që i jeni përgjigjur thirrjes sime. 
Nëna e Shpëtimit