Monday, 4 June 2012

Jesusi: “Dijeni se 1,000 vjetët e referuar në Librin e Zbulesës do të thotë pikërisht këtë.”

E Hënë, 28 Maj 2012, ora 20:45

Bija Ime e dashur kur njerëzit të vënë në dyshim Mësimet e përmbajtura në Biblën e Shenjtë, kjo është natyra normale njerëzore.

Kur njerëzit i manipulojnë mësimet e Biblës së Shenjtë për t'ju përshtatur planeve të tyre, kjo më fyen Mua.

Por kur shërbëtorët e Mi të shenjtë mohojnë pjesë të Biblës së Shenjtë dhe i flakin ato tutje, sikur të mos kenë ndonjë pasojë, ata më mohojnë Mua, Birin e Njeriut.

Çdo gjë e përmbajtur në Biblën e Shenjtë vjen nga Ati Im i Përjetshëm i cili e ka aprovuar çdo fjalë të vetme përmes lajmëtarëve të Tij të zgjedhur.

Besoni se Fjala e Shenjtë e Zotit përmbahet në Librin e Atit Tim, as edhe një fjalë nuk është gënjeshtër.

Përse atëherë ata që e pranojnë të jenë intelektual dhe ekspertë mbi të Vërtetën e përmbajtur në Biblën e Shenjtë e vënë në dyshim Fjalën Time të Shenjtë kur Unë e shfaq atë tek ju në këto Mesazhe?

E Vërteta Ime po ju jepet tani, edhe njëherë, për t'ju freskuar memorjen, për t'ju kujtuar mbi Mësimet e përmbajtura në të.

Bijtë e Mi në tokë, dijeni se profecitë e përmbajtura në Librin e Danielit dhe në Librin e Zbulesës duhet të ndodhin.

Dijeni se 1,000 vjetët e referuar në Librin e Zbulesës do të thonë pikërisht këtë.

Nëse do të thoshte diçka të ndryshme nga kjo, do t'i jepej një kohë tjetër.

Kisha Ime, Kisha Katolike, nuk e ka deklaruar besimin e vet sepse nuk e ka bërë këtë akoma.

Kisha Ime e Mbetur, pjesa e mbetur e Kishës Sime Katolike në tokë do ta kuptoj kuptimin e vërtetë të Epokës Sime të Paqes në tokë.

Ju jeni në ditët e fundit por toka do të ripërtërihet.

Unë ju bëj thirrje të gjithë juve, shërbëtorët e Mi të shenjtë. Zëri më është ngjirur ndërsa ju lutem t'i përgjigjeni Thirrjes Sime të Shenjtë nga Qielli.

Unë, Shpëtimtari juaj i dashur, kam dërguar shumë vizionarë tek ju deri tani. Ata ndihmuan për të hapur mëndjen tuaj për këto ngjarje që kanë për të ardhur.

Unë kam pritur deri tani për t'i shpallur botës zbulimet e fundit. Unë tani dërgoj lajmëtaren Time të fundit, Maria e Mëshirës Hyjnore (Maria Divine Mercy), lajmëtaren e shtatë për të pregatitur kapitullin e fundit ashtu si ju është zbuluar juve.

Zëri Im është si një bubëllimë. Do të vazhdoj të dëgjohet në të gjithë tokën. Nuk do të ndaloj deri në ditën që Unë do të vij të gjykoj.

Ju mund të mos më dëgjoni Mua tani. Shumë prej jush do ta shpërfillin Fjalën Time me një arrogancë e cila më lëndon Mua thellë. 

Të tjerët do të më shpërfillin Mua nga frika sepse është më e lehtë në këtë mënyrë. Por shumë shpejt ndryshimet për të cilat po flas do të ndodhin.

Pastaj e Vërteta do të filloj të bëhet më e qartë për ju.

Unë ju bëj thirrje tani dhe ju them këtë. Unë po e pres përgjigjen tuaj nëse është tani apo në të ardhmen.

Unë jam duke pritur. Unë do të vazhdoj, me durim, deri në ditën kur ju të vraponi drejt Meje për të kërkuar Mbrojtjen Time.

Unë kurrë nuk heq dorë për shërbëtorët e Mi të zgjedhur, ata që Unë thirra në rastin e parë.

A ju kujtohet hera e parë kur Unë ju thirra? Ju e ndjetë zërin Tim që i fliste shpirtit tuaj duke ju bërë thirrje të bashkoheni me Mua. A më dëgjoni tani Mua?

Më kërkoni Mua t’ju zbuloj tani, se jam unë, Jesusi juaj që ju lutet të vini, të ngriheni dhe të më ndiqni Mua në këtë udhëtim të vështirë të fundit drejt Jetës së Përjetshme.

Mos ju trëmbni Thirrjes Sime. Kini besim tek Unë dhe thoni këtë lutje duke më kërkuar Mua që t'ju lejoj ta dëgjoni thirrjen Time.

Fushata e Lutjes (57) Lutje për Klerikët – Jesus më lejo të dëgjoj thirrjen Tënde

O Jesusi im i dashur
Hapi veshët e mi ndaj tingullit të Zërit Tënd
Hape zemrën time ndaj thirrjes Tënde të dashur
Mbushe shpirtin tim me Shpirtin e Shenjtë
për të të njohur Ty në këtë periudhë.

Të ofroj Ty besnikërinë time të përulët për gjithçka
Që Ti kërkon nga unë
Më ndihmo të njoh të Vërtetën, të ngrihem, të përgjigjem dhe
Të ndjek zërin Tënd që të mund të ndihmoj Ty për të shpëtuar
Shpirtrat e gjithë njerëzimit.

Vullneti Yt është urdhëri im
Më jep kurajon për të lejuar Ty të më drejtosh mua
Që unë të marr mburojën që më duhet për të drejtuar
Kishën Tënde drejt Mbretërisë Tënde të Re.
Amin.

Kujtoni, Unë Jesu Krishti, nuk do të lejoj kurrë Shërbëtorët e Mi të Shenjtë të largohen nga Udha e të Vërtetës. Unë do të qëndroj tek çdo cep, çdo shesh dhe do t'ju tregoj drejtimin e duhur.

Kjo mund t'ju duket e mërzitshme disa herë. Ju mund të jeni të paqartë. Ju mund edhe të mos dëshironi ta dëgjoni të Vërtetën. Ju mund të jeni të frikësuar. Por dijeni këtë.

Unë do t'ju dua ju gjithmonë. Unë do jem gjithmonë krah jush.
Unë kurrë nuk do t'ju braktis.

Jesusi juaj i Dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/know-that-the-1000-years-referred-to-in-the-book-of-revelation-means-just-that/