Wednesday, 20 June 2012

Jesusi: “Testi i një profeti të vërtetë ndodhet tek lutjet që ju jepen për njerëzimin”

E Martë, 12 Qershor 2012, ora 17:58

Bija Ime e dashur dije se Unë kurrë nuk do ti dënoj ata që thonë se vijnë në Emrin Tim, por që nuk vijnë.

Unë i dua të gjithë fëmijët e Zotit përfshi edhe profetët e rremë të dërguar për të ngatërruar njerëzimin në këtë kohë.

Shumë shpirtra të tillë janë të mbushur me dashuri për Mua dhe e ndjejnë të nevojshme të bëhen më të afërt. Ata mund të imagjinojnë se po marrin mesazhe hyjnore, edhe pse nuk është faji i tyre. Ju duhet të luteni për këta shpirtra. Ju kurrë nuk duhet ti gjykoni ata.

Pastaj janë ata që thonë se vijnë në Emrin Tim por që mbajnë stemën e bishës. Ujqër të veshur me lëkurën e deles, ata dalin për të futur në grackë shpirtrat e pastër dhe i njollosin ata me mëkatin e mashtrimit.

Ata janë profetë të rremë të rrezikshëm me qëllimin që të shtrëmbërojnë të vërtetën e Mësimeve të Mia në mënyrë të tillë sa që nuk do të vihen re.

Përmes një shfaqje të jashtme të përuljes së shtirur, ata do t'ju bëjnë që të besoni një gënjeshtër në Emrin Tim. Ata do të paraqiten me një maskë tolerante të mashtrimit dhe ju do të bindeni se ata po përhapin të Vërtetën.

Testi i një profeti të vërtetë ndodhet në lutjet e dhëna atyre për njerëzimin.

Kthimi në besim përhapet shpejt nga Forca e Shpirtit të Shenjtë kur mesazhet vijnë nga Qielli dhe ato mbulojnë të gjitha besimet, të gjitha fetë për tu bashkuar si një e vetme.

Unë ju bëj thirrje për lutje në këtë kohë për ata shpirtra të tillë që janë mashtruar kur besojnë se flasin me zërin nga Qielli. Lutuni për ata që t'ju jepet forca për të kërkuar përulësinë me qëllim që ti lejoj ata të shikojnë të Vërtetën.

Lutuni që ata nuk do ti lejojnë shpirtat e tyre të përdoren nga mashtruesi për të shkaktuar ngatërresë mes fëmijëve të Zotit.

Lutuni, gjithashtu, për ata që nuk flasin në emër të Zotit por që me vetëdije flasin me gjuhën e Satanit. Ata gjithashtu kanë nevojë për lutjet tuaja sepse po përdoren pa mëshirë nga Satani si një mjet për të përhapur gënjeshtra.

Jesusi Juaj i Dashur


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-test-of-an-authentic-prophet-lies-in-the-prayers-given-to-them-for-humanity/