Wednesday, 13 June 2012

Virgjëra Mari: “Fëmij, kur ju vuani në këtë jetë, ju bëheni më të afërt me Birin tim.”

E Mërkurë, 6 Qershor 2012, ora 17:05

Fëmijë kur ju vuani në këtë jetë, ju bëheni më të afërt me Birin tim.

Vuajtja, sado e rëndë, sjell hiret sidomos nëse pranohen me vullnet të lirë për shpëtimin e shpirtrave.

Kur ju vuani, gjithmonë kujtoni se si vuajti Biri im.

Tortura e Tij fizike, dijeni se do të ishte shumë e vështirë për tu duruar nga njeriu. Prapë vuajtja mendore mund të krijoj të njëjtën dhimbje.

Ju që e luftoni vuajtjen, duhet të më kërkoni mua, Nënën tuaj të dashur të Shpëtimit, për t'ju ndihmuar ta përballoni atë.

Unë do ta marr vuajtjen tuaj dhe do ta ofroj atë tek Biri im I Çmuar në emrin tuaj për të shpëtuar shpirtra.

Ai do të marri vetëm atë që i nevojitet dhe do t'ju japi ngushëllim. Ai pastaj do t'ja u lehtësoj barrën.

Vuajtja mund të jetë një formë e pastrimit të shpirtit.

Refuzojeni dhe luftojeni atë dhe nuk do të merrni lëhtesim. Do të bëhet një barrë akoma më e rëndë.

Kur ju e ofroni me dashuri, ju do të lehtësoheni nga pesha juaj dhe do të bëheni më të kënaqur.

Kurrë mos ju trëmbni vuajtjes sepse ajo ju sjell më pranë Zemrës Së Shenjtë të Birit tim.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-marychildren-when-you-suffer-in-this-life-you-become-closer-to-my-son/