Sunday, 10 June 2012

Kalojeni muajin e Qershorit në meditim të qetë ashtu si ju ka udhëzuar Nëna Ime e Dashur

E Dielë, 3 Qershor 2012, ora 15:30

Bija Ime e dashur, ndjekësit e Mi duhet ta kalojnë muajin e Qershorit në meditim të qetë ashtu si ju ka udhëzuar Nëna Ime e Dashur.

Ky muaj është periudha kur, përmes Fushatës së Kthimit në Besim, shumë njerëz mund të marrin hiret e një kthimit të menjëhershëm përmes sakrificave të bëra nga ata që i përgjigjen Nënës Sime, Nënë së Shpëtimit.

Ju duhet të jeni të qetë këtë muaj.

Ju lutem, ju kërkoj të frekuentoni kishat tuaja sa më shumë të mundeni për të thënë Lutjen e Mëshirës Sime Hyjnore në orën 3.

Katolikëve ju lutem ta marrin Eukaristinë Time të Shenjtë çdo ditë nëse është e mundur gjatë këtij muaji.

Sepse ky muaj do të jetë periudha kur planet, që në heshtje po ngrihen për të krijuar trazira në Lindjen e Mesme, po përfundojnë.

Bëhuni të fortë. Bëhuni të durueshëm. Të jeni të përulur në shpirt.

Dorëzojeni vullnetin tuaj tek Unë dhe ofrojini sprovat dhe sakrificat për kthimin e të gjithë mëkatarëve.

Shkoni në paqe ndjekësit e Mi të dashur.

Shpirti Im I Shenjtë po ju mbulon ju të gjithëve në këtë kohë kur Unë ju drejtoj ju drejt këtij dedikimi të veçantë.

Jesusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/spend-the-month-of-june-in-quiet-contemplation-as-instructed-by-my-beloved-mother/