Sunday, 3 June 2012

Jesusi: “Ata kanë si qëllim ta largojnë Papa Benedikt XVI nga Froni i Piterit duke përdorur metoda djallëzore”

E Shtunë, 26 Maj 2012, ora 16:00

Unë jam i kënaqur që ti je përsëri me Mua. Është e rëndësishme të qëndrosh pranë Meje tani, bija Ime. Koha është e shkurtër dhe ti ke shumë punë për të bërë.

Sot Unë i kërkoj ndjekësve të Mi, bija Ime e dashur, të luten fort për Priftin Tim të dashur Papa Benedikt XVI. Ai, Shërbëtori Im I Shenjtë është nën persekutim të tmerrshëm mbrapa dyerve të mbyllura në Qelinë e Shenjtë.

Unë të kam thënë më parë se Grupet Masonike të cilat kanë një lidhje si një mbërthim brënda Vatikanit e duan Papën Tim të Dashur të hequr.

Dhe ata kanë si qëllim ta largojnë atë nga Froni I Piterit duke përdorur metoda djallëzore.

Ashtu si ju kam thënë në të kaluarën, ai duhet të largohet sepse nuk do të ketë zgjidhje tjetër.

Kjo kohë është e shkurtër. Ju duhet të luteni fort ai të mund të qëndroj sa më gjatë të jetë e mundur sepse sa të largohet ai, Profeti I Rremë, do të zër vëndin e tij.

Si rrjedhin lotët e Mi për Kishën Time të Dashur në tokë në këtë periudhë. Të gjithë ata shërbëtorët e Mi të shenjtë, që e pranojnë Fjalën Time të Shenjtë, që të është dhënë ty në këtë kohë, më dëgjoni tani Mua.

Ju duhet të qëndroni besnik ndaj Meshës së Shenjtë dhe të mirëmbani Sakrificat ditore. Sepse shumë shpejt ju do të detyroheni të përtypni një gënjeshtër.

Sakrificat ditore, në nder të Kryqëzimit Tim dhe ndryshimi i verës në Gjakun Tim dhe  i Bukës në Trupin Tim, do të ndryshohet, të manipulohet dhe Unë do të poshtërohem përmes ligjeve të reja të paraqitura nga Profeti I Rremë.

Ju kurrë nuk duhet të pranoni asgjë që nuk është e Vërteta.

Ju kurrë nuk duhet të pranoni herezi nga brënda mureve të Selisë Sime të Shenjtë. Nëse e bëni këtë ju do të largoheni nga Unë.

Shumë prej jush do t'ju duhet ta ofroni Meshën e Shenjtë fshehurazi dhe do t'ju duhet e gjithë kurajoja që mund të merrni duke u lutur tek Unë dhe të më kërkoni Mua t'ju bëj të fortë.

Ndryshimet do të fillojnë në vetë Eukaristinë e Shenjtë. Shumë shpejt do t'ju thonë se Kungimi I Shenjtë, Prezenca Ime e Vërtetë, është në fakt diçka tjetër.

Do t'ju thonë se ajo do të ketë kuptime të ndryshme. Por kjo është një gënjeshtër e tmerrshme.

Eukaristia e Shenjtë është Trupi dhe Gjaku Im i dhënë për ju, për të më lejuar Mua t'ju mbush me Shpirtin Tim të Shenjtë, për t'ju dhënë ushqimin që ju duhet për shpirtin tuaj.

Kur koha të vij dhe ju, Shërbëtorët e Mi të Shenjtë, të prezantoheni me interpretimin e ri modern, atëherë do ta kuptoni se fëlliqësia ka filluar tashmë.

Kjo është kur atëhere ju duhet të pregatiteni. Bashkohuni së bashku dhe mbrojeni të Vërtetën e Kryqëzimit Tim. Mos i pranoni gënjeshtrat, ndryshimet në Meshën e Shenjtë dhe Eukaristinë e Shenjtë. Sepse nëse e bëni, Prezenca Ime do të jetë e humbur për të gjithë fëmijët e Zotit.

Më ndiqni Mua. Kjo është sfida më e madhe që ju duhet të përballeni ndonjëherë, por Unë do t'ju jap Hiret për të dalluar të vërtetën nga trillimi blasfemues që do ju kërkohet të pranoni në Emrin Tim të Shenjtë.

Ju duhet të kërkoni Ndihmën Time përmes kësaj Fushate Lutje (56). Është për Priftërinjtë që kërkojnë Mbrojtje për Eukaristinë e Shenjtë.

O Atë I Dashur, në emër të Birit Tënd të Çmuar,
I Cili u sakrifikua në Kryq për mbarë njerëzimin,
Më ndihmo të qëndroj besnik ndaj të Vërtetës,
Më mbulo me Gjakun e Çmuar të Birit Tënd dhe më jep
Hiret për të vazhduar të shërbej Ty me besim, shpresë dhe nder gjatë gjithë detyres sime

Kurrë mos më lejo të devijoj nga kuptimi i vërtetë i Sakrificës së Meshës së Shenjtë,
Apo prezantimi I Eukaristisë së Shenjtë të bijve të Tu.
Më jep forcën të përfaqësoj Ty dhe të ushqej turmën Tënde sipas mënyrës
Me të cilën ata duhet të ushqehen me Trupin, Gjakun, Shpirtin dhe Hyjninë e
Birit Tënd, Jesu Krisht, Shpëtimtari I Njerëzimit
Amen.

Ju lutem ta dini se Unë eci me secilin prej jush, Shërbëtorët e Mi të Shenjtë të Dashur, çdo ditë.

Unë ju mbaj lart. Mbështetuni tek Unë dhe Unë do t'ju mbaj pranë Zemrës Sime të Shenjtë në këto kohë të mundimit të tmerrëshëm brënda Kishës Katolike.

Jesusi Juaj I Dashur


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/they-intend-to-oust-pope-benedict-xiv-from-the-seat-of-peter-using-devious-means/