Wednesday, 20 June 2012

Jesusi: “Betimi për besnikëri ndaj Vullnetit Hyjnor të Hyjit Atë”

E Mërkurë, 13 Qershor 2012, ora 16:00

Bija Ime e dashur ashtu si Ati Im I Përjetshëm i dhuroi njerëzimit Dhuratën e Madhe të Vulës së Tij, po ashtu, edhe fëmijët e Tij duhet të premtojnë për besnikërinë e tyre ndaj Vullnetit të Tij Hyjnor.

Unë i kërkoj të gjithë fëmijve të Zotit që do të marshojnë para në ushtrinë e Tij për të ndihmuar në shpëtimin e shpirtrave të gjithë fëmijve të Zotit, përfshi edhe mëkatarët më të rëndë, të bëjnë këtë premtim.

Fushata e Lutjes (59) Një Betim për Besnikëri ndaj Vullnetit Hyjnor

O Zoti Më I Larti
O Ati Qiellor
Unë të betohem Ty për besnikërinë time të fortë
për të nderuar dhe për tu bindur Ty
në gjithçka që ka lidhje me Vullnetin Tënd Hyjnor në tokë

Përmes Gjakut të Shenjtë të Birit Tënd të vetëm, Mesia e Vërtetë,
Unë të ofroj mëndjen, trupin dhe shpirtin tim në emër të gjithë shpirtrave
që të mund të bashkohemi në një trup të vetëm në Mbretërinë Tënde Qiellore që do të vij
Dhe Vullneti Yt Hyjnor të bëhet në tokë ashtu si është në Qiell.
Amen.

Ju duhet ti premtoni Atit Tim Qiellor shpirtrat tuaj si një simbol i Besimit tuaj dhe si përkujtim i Vdekjes Time në Kryq me qëllim që secili prej jush të pij nga Kupa e Shpëtimit.

Jesusi Juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/pledge-of-allegiance-to-the-divine-will-of-god-the-father/