Tuesday, 26 June 2012

Jesusi: “Asnjë profeti nuk i janë dhënë mesazhe nga Nëna Ime e Dashur dhe nga Trinia e Shenjtë me kaq bollëk”

E Hënë, 18 Qershor 2012, ora 20:36

Bija Ime e dashur ti nuk duhet ta lejosh refuzimin mizor të mesazheve të Mia të Shenjta nga ata ndjekësit e Mi, të cilët i njeh se i janë përkushtuar në veçanti Vullnetit Tim të Shenjtë për të shmangur ty.

Prite këtë lloj refuzimi të bëhet më intensiv kur Fjala Ime të bëhet copë copë dhe të hidhet tutje si diçka pa vlerë.

Dhimbja e refuzimit që ndjen është dhimbja Ime. Përbuzja dhe tallja që shkaktohet mbi ty është persekutimi Im. Në vënd që ta lejosh këtë dënim të të lëndoj, ti duhet ta pranosh atë në heshtje.

Të gëzohesh edhe mes lotëve sepse tani e kuptove se Unë gjithmonë jam refuzuar madje dhe nga dishepujt e Mi.

Nëse i lejon refuzimet e Fjalës Sime të vonojnë përhapjen e mesazheve të Mia atëherë më pak shpirtra do të shpëtojnë.

Gjithmonë dije se dëshira Ime më e madhe është të shpëtoj shpirtrat.

Misioni Im nuk duhet të njolloset nga opinioni njerëzor i krijuar për të nënvlerësuar ty.

Fjalët që po të jap këtë mbrëmje nuk janë për të dhënë ngushëllim, por për të theksuar urgjencën e paralajmërimeve të Mia për botën.

Shumë nga lajmëtarët e Zotit kanë ardhur para teje, bija Ime, për të pregatitur njerëzimin për Ardhjen Time të Dytë.

Asnjë profeti nuk i janë dhënë mesazhe nga Nëna Ime e Dashur dhe nga Trinia e Shenjtë me kaq bollëk.

Vetëm këto mesazhe mund të zbulojnë sekretet e kohës që do të vijë dhe do të ofrojnë bekimet e nevojshme për të gjithë fëmijët e Zotit deri në ditën e fundit.

Rrëmbeje dhuratën e Fjalës Sime që po i jepet njerëzimit për t'i dhënë jetën.

Pa ndihmën Time ju do ta keni të vështirë t'i bëni ballë sprovave që do të vijnë.

Të gjithë lajmëtarët e Mi të vërtetë po pregatisin fëmijët e Zotit për Ardhjen e Dytë.

Dijeni se kjo do të ndodhi gjatë jetëgjatësisë së këtij brezi.


Merrni Kupën Time, pini prej saj, le t'ju mbushi me dhuratën e gjykimit që të mund të më ndihmoni Mua të shpëtoj shpirtrat.

Jesusi juaj


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/no-prophet-has-been-given-messages-by-my-beloved-mother-and-the-holy-trinity-in-such-abundance/