Friday, 15 June 2012

Jesusi: “Vullneti i lirë nuk do të hiqet prej jush. Unë nuk mund t’ju urdhëroj që ju të më ndiqni Mua”

E Premte, 8 Qershor 2012, ora 19:05

Bija Ime e dashur shumë që i lexojnë këto Mesazhet e Mia të Shenjta që po i jepen njerëzimit nga dashuria që kam, i keqkuptojnë qëllimet e Mia.

Si Biri I Njeriut, premtimi Im është të shpëtoj mbarë njerëzimin.

Kryqëzimi Im në Kryq nuk ishte thjesht një moment në kohë, apo një moment në histori.

Ishte një Sakrificë e bërë për t'i ofruar secilit nga ju, çdo ditë, dhuratën e Jetës së Përjetshme.

Ky është një premtim solemn. Jeta e botës që do të vij, Mbretëria Ime në tokë, është për të gjithë.

Unë po vij tani për t'ju pregatitur.

Unë ju kam thënë më parë se në kohën që Unë të vij për t'ju paralajmëruar mbi rreziqet e refuzimit të Mësimeve të Mia dhe të 10 Urdhërimeve të dhëna nga Ati Im I Përjetshëm, Unë nuk mund të komandoj apo të urdhëroj fëmijët e Zotit të më dëgjojnë. Sepse gjithë njerëzimit ju dha një dhuratë e veçantë, ashtu si dhe ëngjëjve në Qiell, dhurata e vullnetit të lirë.

Vullneti i lirë nuk do të hiqet prej jush. Unë nuk mund t'ju urdhëroj të më ndiqni Mua.

Unë mund t'ju paralajmëroj, t'ju tregoj gabimet e rrugës suaj, por nuk mund t'ju urdhëroj t'i përgjigjeni thirrjes Sime.

Unë vetëm mund të kërkoj.

Vullneti i lirë, ndërkohë që është një dhuratë, gjithashtu mund të jetë një pengesë që mund të përdoret nga Satani për të mbjellë gënjeshtrat në mëndjen tuaj.

Ai mund të bëj kërkesa të një natyre të fortë bindëse të cilave ju do ta keni të vështirë t'i luftoni, e tillë është fuqia e tij.

Durimi Im është vënë në provë, në këto ditët e fundit, si kurrë më parë.

Pavarësisht nga Vdekja Ime në Kryq, nga Jeta Ime që u dhurua me dashuri për secilin prej jush, shumë e kanë harruar se çfarë do të thotë kjo Sakrificë.

Kur Unë e dhashë jetën Time për shpëtimin e njerëzimit, përse nuk dëgjojnë fëmijët e Mi?

Nëse ata nuk duan të më dëgjojnë Mua tani, përmes këtyre mesazheve, kjo është një zgjidhje që ata e bëjnë sipas vullnetit të tyre të lirë. Atëherë përse vazhdojnë të keqinterpretojnë dhe të përdredhin përmbajtjen e Biblës së Shenjtë?

Pa marrë parasysh se sa shumë do të refuzohem, Unë kurrë nuk do të heq dorë nga detyra Ime për t'ju paralajmëruar për rreziqet që po vijnë.

Rreziqet për të cilat Unë flas nuk janë vetëm vuajtjet e planifikuara nga dishepujt djallëzor të Satanit mbi kombet, kontrollin e parasë, ushqimin tuaj apo jetën njerëzore.

Jo, rreziqet për të cilat duhet të jeni të vetëdijshëm, mbi të gjitha, janë rreziqet e humbjes së shpirtit tuaj tek Satani dhe ëngjëjt e tij të rënë.

Nëse ju i kushtoni vëmëndje Fjalës Sime tani, varet tërësisht nga secili prej jush.

Ajo që Unë ju kërkoj është që të dëgjoni. Nëse nuk arrini të dëgjoni, apo të pranoni hiret e veçanta që Unë ju dhuroj tani, do të thotë se ju nuk do të jeni të pajisur ashtu si duhet për të shpëtuar shpirtin nga bisha.

Unë ju bekoj të gjithëve. Ju që jeni të konfuz, Unë ju kërkoj të zgjidhni lutjet që ju janë dhënë mes këtyre mesazheve.

Ato do t'ju ndihmojnë t'i përgjigjeni Thirrjes Sime nga Qielli.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/free-will-cannot-be-taken-away-from-you-i-cannot-demand-that-you-follow-me/