Thursday, 28 June 2012

Virgjëra Mari: “Unë, së bashku me Birin tim, mund t’ju jap hiret dhe rrethin mbrojtës që asnjë ëngjëll i rënë nuk mund ta depërtoj”

E Mërkurë, 20 Qershor 2012, ora 19:46

Bija Ime sa vuan Biri im në këtë kohë dhe kjo i bashkohet dhimbjes sime.

Ata që i shkaktojnë vuajtje të tjerëve kryqëzojnë Birin tim.

Kur bëjnë gjëra të tmerrshme që shkaktojnë vështirësi, dhimbje dhe vdekje tek fëmijët e Zotit, ata rikrijojnë Mundimet e Birit tim.

Ata që ndjekin udhën e mashtruesit tundohen çdo sekondë nga ëngjëjt e rënë të udhëhequr nga Satani.

Shumë prej tyre nuk e dinë këtë prandaj dhe ju duhet të luteni për ata.

Shumë prej tyre nuk e kuptojnë se po përdoren nga djalli për të arritur shkatërrimin e racës njerëzore.

Shumë shpejt ata do të hidhen tutje nga Satani kur nuk kanë se çfarë të bëjnë më për të.

Biri im do të jetë duke pritur t'i mirëpresi mëkatarë të tillë në Krahët e Tij të Shenjtë, kaq i mëshirshëm është Ai.

Planet djallëzore të kryera nga Satani, të padukshme nga të gjithë, do të sjellin hidhërim tek Ati im i Përjetshëm. Duke lënduar vëllezërit dhe motrat e tyre, këta mëkatarë të rëndë, lëndojnë Zotin.

Kurrë mos mendoni se ata do ta realizojnë atë që po pregatiten të bëjnë.

Unë, Nëna e Hyjit, si Bashkë-Shpenguese dhe Ndërmjetëse më janë dhënë hiret për të shkatërruar gjarpërin.

Duke më kërkuar mua t'ju ndihmoj, unë mund t'ju ofroj ju, bijtë e mi, mbrojtjen nga frika.


Unë, së bashku me Birin tim, mund t'ju japim hiret dhe rrethin mbrojtës që asnjë ëngjëll i rënë nuk mund ta depërtoj.

Satani nuk mund të lëndoj apo sulmoj të gjithë ata që thonë Rosaren time të Shenjtë çdo ditë.

Duke recituar 3 apo më shumë Rosare ju mund ta shtrini këtë mbrojtje tek të tjerët. Madje dhe nëse 100 njerëz ta bëjnë këtë, ata mund të shpëtojnë shtetin e tyre nga ndotja që i ligu po e përhap.

Ju duhet të mblidheni së bashku dhe të luteni për mbrojtjen tuaj.

Ju duhet të jeni bujar në zemër dhe të luteni për armiqtë tuaj, sepse shumë prej tyre nuk e kuptojnë se çfarë po bëjnë.

Duke besuar plotësisht tek Biri im dhe duke pranuar dhuratat që Ai sjell tani përmes mësimeve dhe profecive të Tij, ju mund ta fshini gjithë frikën tuaj.

Satani gjuan dhe ushqen me frikë. Përballe të Vërtetën dhe përdor lutjen për të dobësuar planet djallëzore që po kryhen nga këto grupe djallëzore që kërkojnë të shkatërrojnë njerëzimin.

Ndjeheni dashurinë e Birit tim duke i hapur zemrat tuaja. M'i dorëzoni mua, Nënës së Shpëtimit, shqetësimet tuaja dhe unë do t'i çoj ato tek Biri im.

Pastaj unë do t'ju mbuloj me mantelin tim më të shenjtë dhe ju do të ndjeni një forcë që mund të vij vetëm nga Qielli.

Vetëm atëherë ju do të mbusheni me paqe, kurajo dhe vendosmëri të bëheni pjesë e ushtrisë së Zotit. Kjo ushtri, tashmë duke u formuar, përbëhet nga një numër i madh në çdo shtet.

Ata do të marshojnë deri në fund dhe nuk do të mposhten.

Faleminderit bija ime që ju përgjigje thirrjes sime.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-i-can-with-my-son-give-you-the-graces-and-the-circle-of-protection-which-no-fallen-angel-can-penetrate/