Kerko Mesazhet ketu

Tuesday, 22 January 2013

Jesusi: “Gjithçka do të bëhet për të shkaktuar përçarje në Grupet tuaja të Lutjes”


E Enjte, 17 Janar 2013, ora 23:17

Bija Ime e dashur, Zjarri I Shpirti të Shenjtë është intensifikuar mes Grupeve tuaja të Lutjes dhe ato do të përhapen tani nëpër mbarë botën, dhe do të shumfishohen, një mijë herë më shumë. Hiri i dhuruar mbi këto Grupe do t'i bëj të mundur që ato të ngrihen shpejt dhe të shtohen ashtu si Unë e kisha si qëllim.

Kur Zjarri i të Vërtetës të pushtoj tokën, po ashtu edhe errësira do të bier në tokë si një re e madhe e dëndur. I ligu dhe djajtë e tij do të torturojnë sa më shumë të munden me qëllim që t'i largojnë ata nga Unë. Unë nuk mund ta lejoj atë ta bëj këtë.

Dhimbja e ndarjes nga këta shpirtra të gjorë që jepen vullnetarisht ndaj gënjeshtrave që ju ushqehen prej Satanit, është shumë e vështirë për Mua të durohet. Megjithatë, asgjë nuk mund ta ndaloj Fjalën e Zotit, edhe pse shumë prej jush mund t'ju duket e tillë.

Përmes Fuqisë Sime, Unë do të shpërndaj dashuri përmes atyre shpirtrave që i përgjigjen thirrjes Sime për lutje. Kur ata e dorëzojnë tek Unë vullnetin e tyre të lirë, Unë mund të bëj çfarë është e nevojshme për t'i tërhequr ata drejt Dashurisë së Zotit. Kjo Dashuri ka munguar për kaq kohë në jetën e tyre. Pastaj ata do ta njohin boshllëkun që kanë ndjerë përbrënda, para se Unë t'ju sjell atyre këtë lehtësim. Lehtësimi që u ka munguar është qetësia e shpirtit, e cila mund të vij vetëm nga Unë.

Ejani tek Unë dhe Unë do t'ju ndihmoj të kuptoni të gjitha ato që kanë rëndësi. Dëgjojeni Zërin Tim, tani, ndërsa i mbledh të gjitha kombet dhe e bashkoj familjen Time për t'ju pregatitur për jetën e re ku vdekja nuk do të egzistoj më. As vdekja e trupit dhe as e shpirtit nuk mund të egzistoj në Parajsën Time të Re. Vdekjes do t'i vij fundi. Parajsa Ime e Re është gati, por ajo duhet të mbushet me çdo shpirt të vetëm të gjallë sot në botë. Kjo është dëshira Ime e madhe.

Ju, ndjekësit e Mi, duhet të pregatiteni tani për sprovat e vështira që ju duhet të hasni për shkak se ju përgjigjët thirrjes Sime. Gjithçka do të bëhet për të shkaktuar përçarje në grupet tuaja të lutjes. Shumë priftërinj, për shëmbull, do të përpiqen t'i ndalojnë ata. Juve do t'ju thuhet të mos i ndiqni ato. Juve do t'ju thuhet se ato nuk janë të lejuara. Juve do t'ju thuhet se Lutjet e Mia vijnë nga shpirti i keq. Juve do t'ju jepet çdo lloj justifikimi – të gjitha ato thjesht me qëllimin për të penguar Punën Time të mos kryhet.

Unë ju këshilloj të punoni së bashku në paqe dhe harmoni. Mos lejoni që ndryshimet në mendime të ndalojnë këtë punë. Kjo është një kohë kur Satani do të përpiqet t'ju ngre të gjithëve ju kundër njëri tjetrit, që të mos shpërndahet globalisht Fushata e Lutjeve, ashtu si ju kam udhëzuar Unë.

Grupet e Lutjes ‘Jesusi për Njerëzimin’ duhet të ngrihen kudo. Ato do të jenë një pjesë përbërëse e formimit dhe e ko-ordinimit të ushtrisë Sime të Mbetur në tokë. Ju duhet të punoni të bashkuar, në dashuri dhe harmoni, dhe të jeni në kontakt me bijën Time, Maria. Unë e kam udhëzuar atë t'ju ndihmoj, ku është e mundur, për t'ju drejtuar. Unë I kam dërguar asaj një grup njerëzish që do t'i kordinojnë këto grupe në vënde të ndryshme të botës. Secili prej jush duhet të përqëndrohet në zonën tuaj dhe të lidheni me njëri tjetrin. Maria do të udhëzohet nga Unë se si do t'i dua Unë ata të organizohen dhe në çfarë formati I dëshiroj Unë.

Unë do të bekoj secilin prej Grupet e Lutjes, kur ata bien dakord me Udhëzimin Tim. Unë kam nevojë për klerikët të marrin pjesë si dhe të përdoren librat e lutjes. Maria do t'ju informoj se çfarë pritet së shpejti.

Pregatituni për këtë Mision, si asnjë tjetër. Ky është Misioni final për të shpëtuar shpirtrat dhe çdo hap i kësaj udhe është i dhënë nga Unë, Jesu Krishti. Prandaj, Unë kërkoj që ju ta vini gjithë besimin tuaj tek Unë. Gëzoni sepse jeni të bekuar që ju jepet ky rol në periudhën më të rëndësishme në historinë e botës. Për këtë, ju do të merrni shumë dhurata nga Unë, sepse Unë kam nevoj për ndihmën tuaj për të shpëtuar shpirtrat.

Më lejoni Mua t'ju jap Bekimin e Mbrojtjes për Fushatat e Lutjes ‘Jesusi për Njerëzimin’ në çdo vënd të vetëm, ndërsa ato po ngrihen.

Dashuria Ime, Bekimi Im, Dishepujt e Mi të Dashur, ju më sillni Mua paqe, dashuri dhe ngushëllim në këtë kohë.

Jesusi juaj I dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht: