Saturday, 5 January 2013

Virgjëra Mari: “Të gjithë nuk do ta pranojnë lirinë. Shumë do të mbajnë anën e të ligut dhe do të refuzojnë Birin tim”


E Mërkurë, 2 Janar 2013, ora 06:29

Bija ime, shumë do të zbulohen në botë dhe shumë ngjarje janë të nevojshme, për të pastruar fëmijët e Zotit.

Është e rëndësishme që zemrat e të gjithëve të jenë të hapura ndaj të Vërtetës, Fjalës së Shenjtë të Zotit. Nëse nuk i hapin zemrat e tyre, ata nuk do të jenë në gjëndje të pranojnë të Vërtetën e premtimit të Birit tim ndaj njerëzimit.

Ai do të vij përsëri, dhe së shpejti, për të shpenguar Mbretërinë e Tij në Tokë. Ajo do të qëndroj larg nga mbërthimi i lig i Satanit. Të gjithëve fëmijve të Zotit do t'i ofrohet liria që ju nevojitet për tu bërë një me Birin tim.

Të gjithë nuk do ta pranojnë lirinë. Shumë do të mbajnë anën e të ligut dhe do të refuzojnë Birin tim. Ata do të jenë kaq të dobët sa nuk do ta pranojnë Premtimin e Tij dhe do të vazhdojnë të ndjekin ambicjet e botës.

Unë ju kërkoj fëmijë të jeni bujar ndaj këtyre shpirtrave. Ata, jo vetëm që do ta refuzojnë Mëshirën e Birit tim, por edhe do të ngacmojnë dhe tallin ata shpirtra të guximshëm që do të ndrihen dhe të shpallin të Vërtetën e Zotit.

Mbajini lutjet tuaja ditore, fëmijë, dhe dorëzoni çdo frikë që mund të keni tek Biri im. Ai ju do dhe dëshiron t'ju lehtësoj barrën e dhimbjes dhe trishtimit të tillë. Ejani tek unë, Nëna juaj e dashur, dhe unë do t'i kërkoj Atij t'ju bëj më të fortë në aleancën tuaj me Atë.

Nëna juaj e Dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-not-all-will-accept-freedom-many-will-side-with-the-evil-one-and-reject-my-son-2/