Friday, 18 January 2013

Jesusi: “Plani për të shkatërruar Kishën Katolike, nga brënda radhëve të saj, tashmë është duke u kryer”


E Shtunë, 12 Janar 2013, ora 15:10

Bija Ime e dashur, kjo është koha për fazën tjetër në Planin Tim për të pregatitur botën për Epokën e Re, Parajsën e Re, Mbretërinë e premtuar nga Unë, Biri I Njeriut.

Ushtria Ime duhet të mblidhet tani dhe të bashkohen në një në lutje, sepse beteja për shpirtrat tani është intensifikuar. Planet nga grupi i lig, në një shkallë globale, për të legalizuar luftrat, vrasjet e vullnetshme dhe abortin, kanë marrë vrull.

Plani për të shkatërruar Kishën Katolike nga brënda radhëve të saj, tashmë është duke u kryer. Ata shpirtra që janë në pozitë të lartë, dhe sidomos ata brënda Kishave Kristjane, që e shpërfillin mëkatin dhe përpiqen ta legalizojnë atë, ta dinë këtë. Ju do të vuani tmerrësisht. Dora e Atit Tim do të ndërhyj dhe do ta shkatërroj planin tuaj.

Sepse çdo burrë apo grua që përpiqet të sjelli ligje kundër Vullnetit të Zotit, ata do të marrin një ndëshkim të tmerrshëm. Jo vetëm që do të goditen, por edhe kombet e tyre do të ndëshkohen gjithashtu.

Ati Im ka duruar mjaft. Ai nuk do t'i toleroj më ndërhyrje të tilla në Krijimin e Tij. Toka do të tundet dhe asnjë njeri nuk do të shpëtoj pa e parë.

Sa ligësie ka. Sa dinakëri gjendet, kur ligësi të tmerrshme po futen nga njerëzimi të cilat e fyejnë Zotin. Prej këtyre veprave, njerëzimi do të përballet me Zemërimin e Atit Tim. Lutja, dhe shumë prej saj, mund ta ndaloj këtë ligësi. Dhe për arsye të lutjeve tuaja, Ndërhyrjet Hyjnore për të ndëshkuar njerëzimin janë vonuar. Tani ato kombe, ku udhëheqësit e tyre janë të drejtuar nga shpirti i lig, do të fshihen nga faqja e dheut.

Ndjekësit e Mi të dashur, ju do të vuani shumë, ndërsa do të dëshmoni veprat e mosbindjes kundër Ligjeve të Zotit. Ju duhet të vazhdoni të luteni për të zbutur ndëshkimet nga Ati Im.

Tani, ju duhet të ngrini sa më shumë grupe lutjesh të jetë e mundur për Fushatën Time të Lutjeve në çdo shtet. Duke e bërë këtë, ju do të dobësoni punën e grupit të lig.

Durimi Im kurrë nuk ka fund, por njerëzit do të ndëshkohen për veprat e tyre të liga para Ardhjes Sime të Dytë. Ky ndëshkim është vonuar për disa kohë, por Ati Im do t'i lejoj trazirat ekologjike për t'i pastruar shpirtrat.

Këtu është një Litani e rëndësishme për të ndihmuar në lehtësimin e ndëshkimin nga Ati Im.

Lutja/Litania (4) Për të lehtësuar ndëshkimin nga Hyji Atë.

O Hyji Më I Larti.
Ne të kërkojmë Ty Mëshirë për mëkatet e fëmijve të Tu.
Ne të falenderojmë Ty për Dhuratën e tokës.
Ne të falenderojmë Ty për Dhuratën e jetës njerëzore.
Ne e mbajmë të shtrenjtë Dhuratën e jetës.
Ne e mbrojmë Dhuratën e jetës.
Ne të falenderojmë Ty për Dhuratën e Birit Tënd, Jesu Krisht.
Ne të falenderojmë Ty për Dhuratën e Shpengimit.
Ne e lavdërojme Hyjninë Tënde.  
Ne dorëzohemi, plotësisht, para Teje, që Vullneti Yt I Shenjtë të kryhet mbi tokë, ashtu si dhe në Qiell.
Ne të falenderojmë Ty për Dhuratën e Ndriçimit të Ndërgjegjes.
Ne të falenderojmë Ty për premtimin e jetës së përjetshme.
Ne e mirëpresim Parajsën e Re.
Ne të lutemi Ty të shpëtosh të gjithë shpirtrat, përfshi edhe ata që të torturojnë Ty dhe që janë të humbur për Ty.
Ne të falenderojmë Ty për Dashurinë që Ti I tregon të gjithë fëmijve të Tu.
Ne të falenderojmë Ty për Dhuratën e profecisë.
Ne të falenderojmë Ty për Dhuratën e lutjes.
Ne të kërkojmë Ty të na dhurosh paqe dhe shpëtim. Amen.

Bija Ime, ky Mision do të bëhet akoma më i vështirë, pasi urrejtja e njeriut për njeriun intensifikohet dhe do të përçaj.

Dishepujt besnik të Zotit do të tundohen të shtyhen në mëkat, i cili do të maskohet sipas ligjeve të tolerancës. Ju duhet t'i rezistoni çdo përpjekje për t'i kthyer shpinën të Vërtetës së Mësimeve të Mia. Kur iI lini të gjitha tundimet në Duart e Mia të Shenjta, ju do ta shikoni këtë Mision të shpëtoj shpirtrat shumë më lehtë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-plan-to-destroy-the-catholic-church-from-within-its-own-ranks-is-already-underway-2/