Wednesday, 23 January 2013

Virgjëra Mari: “Zhdukja e të gjitha shënjeva të Birit tim do të thotë fillimi i fundit”


E Premte, 18 Janar 2013, ora 19:30

Bija ime, gjërat kanë ndryshuar, ndërsa mëkati vazhdon të përhapet ngado. Kur mëkati të bëhet i pranueshëm në zemrat e njerëzve, toka do të rënkoj në agoni nën peshën e errësirës.

Lufta Botërore por vihet në skenë dhe së shpejti ajo do të zbuloj shëmtinë që ndodhet në zemrat e liderave të botës, të cilët janë të bashkuar si me kordonin e kërthizës. Njëri ushqen tjetrin, por së shpejti asnjëri nuk do të mbetet një drejtues i kombit të vet, sepse ata do të përgjigjen vetëm tek një zotëri, antikrishtin.

Tek shumë njerëz, bota do të duket e njëjtë, por nuk është. Do të jetë për shkak të ligësisë, e sjellë nga djajtë në formë njerëzore që enden korridoreve të fuqisë, që i gjithë njerëzimi do të vuaj. Fuqia, e mbajtur nga ata skllevër të liderave djallëzor, do të thotë se të drejtat civile do të zhduken. Shenjat pothuajse mund të shihen. Së shpejti, të gjitha ato do të zhduken dhe ju duhet të keni besim tek Biri im, dhe të dorëzoheni tek Ai, që të mund t'i bëni ballë padrejtësive të cilat do t'ju duhet t'i dëshmoni.

Zhdukja e të gjitha shënjave të Birit tim do të thotë fillimi i fundit. Menjëherë sa të ndodhi, ju do ta kuptoni se koha për Ardhjen e Dytë është afër.

Ju duhet të qëndroni në lutje, fëmijë, dhe të vazhdoni të thoni Fushatat e Lutjes, sepse ato janë shumë të fuqishme dhe do t'ju ndihmojnë të zbusni vuajtjet të cilat po planifikohen nga grupi i lig.

Toka tani do të tundet atje ku gjënden vëndet e atyre liderave me influencë djallëzore. Dora e Zotit, Hyjit Më të Lartit, do ta godasi tokën, por shumë nga ata që bëjnë jetë mëkatare mund të shpëtojnë përmes lutjeve tuaja.

Influenca e të ligut tani po ndjehet mes Kishave dhe atyre që e shpallin Fjalën e Shenjtë të Zotit. Ata janë shënjestra primare e të ligut dhe antikrishti nuk do të heqi dorë nga përpjekja për të shkatërruar të gjitha Kishat Kristjane.

Lutuni, lutuni, lutuni për ushtrinë e Krishtit të mbetet e qetë dhe në paqe. Do të jetë kur të keni besim të plotë tek Biri im, përmes dorëzimit të vullnetit tuaj të lirë, që ju do të bëheni të fortë. Pastaj, ju do të jeni në gjëndje t'i rezistoni këtyre sprovave.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: