Monday, 21 January 2013

Jesusi: “Pavarësisht nga Hyjnia Ime, Unë ndjehem keq dhe ndjej neveri për mëkatet e njeriut”


E Hënë, 14 Janar 2013, ora 18:12

Bija Ime e dashur, koha për t'u pregatitur për Paralajmërimin është e shkurtër. Kjo është një kohë kur, pavarësisht se sa i dhimbshëm është persekutimi, ju duhet të shpërfillni gjithçka, përveç Fjalës Sime të Shenjtë.

Ndërsa pregatitjet fillojnë, mos lejoni asnjë njeri t'ju ndaloj ju, ndjekësit e Mi të dashur, kur ju pregatisni shpirtrat tuaj dhe luteni për ata që do të vdesin në mëkat mortor gjatë Paralajmërimit.

Ju, ndjekësit e Mi dhe shërbëtorët e Mi të shenjtë, do të duroni tani dhimbjen që Unë ndjej kur vështroj mbi mëkatarët e mjerë. Pavarësisht nga Hyjnia Ime, Unë ndjehem keq dhe ndjej neveri për mëkatet e njeriut, kur ato shfaqen para Syve të Mi.

Arroganca e tyre, paturpësia dhe krenaria, e treguar nga këta mëkatarë, imitojmë pikërisht cilësitë e Satanit dhe demonave të tij. Të njëjtët këta shpirtra i kanë shkatërruar shpirtrat e fëmijve të Zotit, prandaj ata nuk duken më si fëmijët që ishin më parë kur morën frymë për herë të parë.

Kaq të mbushur me krenari, dhe kaq të bindur janë ata për padukshmërinë e tyre sa nuk janë më në gjëndje të lejojnë Shpirtin e Zotit t'i preki shpirtrat e tyre. Prandaj dhe ata kanë nevojë për lutjet tuaja.

Unë ju bekoj me Hirin për të shpëtuar këta shpirtra dhe duhet, për hatrin Tim, të më ndihmoni Mua t'ju ndihmoj ju.

Të pakënaqur në përmbushjen e joshjeve të tyre për të ushqyer dëshirat e tyre trupore, atëherë njeriu mendoi se duhet të ndërhyj me Krijimin Tim. Pastaj ai provon jo vetëm ta kopjoj Fuqinë e Zotit, kur vjen puna për Krijimin e jetës njerëzore dhe për marrjen e jetës, po ai mendon se ka fuqi të zëvendësoj Egzistencën e Zotit. Tani ai beson në hyjninë e vet, e cila është veçse një gënjeshtër e vendosur brënda shpirtit të tij nga Satani, ndaj të cilit ai tregoni besnikërinë e tij.

Këto hapa që njeriu merr tani, i kalojnë kufijtë e lejuar nga Zoti. Tani që Kishat e Zotit do të rrethohen nga shpirti i keq, nga armiqtë dhe mashtruesit, ndëshkimi përfundimisht do të zbresi mbi tokë.

Fuqia e Atit Tim do të dëshmohet dhe ndëshkimi i Tij do të jetë i rëndë. Ai do të trondisi madje dhe mëkatarin më arrogant, i cili nuk do të jetë në asnjë dyshim se Dora e kujt ka rënë mbi tokë. Ati Im do ta bëj këtë me qëllim që të heqi qafe ligësinë nga toka dhe të bëj të mundur në të njëjtën kohë, rritjen e ushtrisë së Tij të ndjekësve besnikë që do të ndihmojnë në shpëtimin e shpirtrave.

Mëkati e ka dëmtuar tokën mbi të cilën ju ecni dhe kjo mund të duket në sëmundje, ndotje dhe korrupsionin mes qeverive tuaja. Njolla e mëkatit mbulon botën, prandaj dhe ajo është bërë një gjë e neveritshme dhe e turpshme në Sytë e Atit Tim. Ai, I cili e krijoi botën si një vënd ku Ai të mund të ushqente familjen e Tij, është zemërthyer.

Ati Im është gjithashtu I zemëruar dhe shkalla e drejtësisë tani ka arritur kulmin. Ndëshkimi I Tij nuk mund të ndalohet atje ku është bërë i nevojshëm.

Ndihmojini vëllezrit dhe motrat tuaja, sidomos ata që kanë krijuar ligje që ndëryjnë me ato të krijuara nga Zoti, Hyji Më I Larti. Ju duhet ta bëni këtë përmes Fushatës së Lutjeve. Qëndroni të fortë. Bëhuni trima. Të keni shpresë dhe të mos i trëmbeni asnjëje, nëse më doni Mua.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: