Sunday, 27 January 2013

Jesusi: “Këta njerëz do të shkatërrojnë Kishat e Mia dhe pak njerëz do të lejohen të ofrojnë Sakrificat ditore”


E Dielë, 20 Janar 2013, ora 17:50

Bija Ime e dashur, Unë dëshiroj që dishepujt e Mi t'i pranojnë ndryshimet që shtrihen përpara, pa frikë. Do të jetë për arsye të këtyre ndryshimeve, që njeriu do të pastrohet.

Veprat e liga të luftës dhe të heqjes së të drejtave tuaja, të shkaktuara për të kontrolluar mënyrën me të cilën vëndet tuaja janë udhëhequr, së shpejti do të ndodhin. Nëse kjo betejë finale mes Mbretërisë së Atit Tim dhe djallit dhe shpirtrave të tij të liq nuk do të ndodhte, atëherë i ligu nuk do të shkatërrohej.

Do të bëhen vazhdimisht përpjekje për të marrë në kontroll monedhat tuaja si dhe përdorimin tuaj personal të parave. Por lutjet tuaja mund t'i ndalojnë këta udhëheqës të liq në zbatimin e kësaj përpjekje për skllavëri. Këta njerëz do të shkatërrojnë Kishat e Mia dhe pak njerëz do të lejohen të ofrojnë Sakrificat ditore. Po, do të ketë nga ata mes trye që do të qëndrojnë në këmbë prej Hirit të Zotit.

Ata do të persekutojnë Kishën dhe do të shkaktojnë një përçarje të madhe mes liderave në Kishat Kristjane dhe prapë do të ketë priftërinj dhe klerikë që akoma do të qëndrojnë në këmbë, sepse ata do të refuzojnë të dorëzohen ndaj këtij presioni.

Ata do të përpiqen të ndalojnë Sakramentet e Pagëzimit, Kungimin e Shenjtë dhe Rrëfimin dhe prapë ata shërbëtorë të shenjtë besnik dhe trima do të vazhdojën të më shërbejnë Mua.

Kujtoni se lutjet tuaja do ta dobësojnë ndikimin dhe ashpërsinë e këtyre sprovave. Kur shpirtrat e Mi të zgjedhur luten, në veçanti,  për këto vepra të Mëshirës, Unë do t'i përgjigjem thirrjeve të tyre.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: