Wednesday, 9 January 2013

Virgjëra Mari: “Kohët që vijnë do të jenë sfiduese për të gjithë Krishterët”


E Premte, 4 Janar 2013, ora 12:30

Fëmijët e mi të dashur, ju duhet të luteni që Kishat Kristjane të zgjohen ndaj të Vërtetës së këtyre Mesazheve. Do të jetë përmes fuqisë së numrit të tyre që ato do të vazhdojnë t'i ruajnë Mësimet e Birit tim.

Ai, Biri im I shtrenjtë, dëshiron besnikërinë e të gjithë ndjekësve të Tij. Ju duhet të luteni që ata mes Kishave të Tij, me përgjegjësinë për shpalljen ditore të Fjalës së Tij të Shenjtë, të mbeten besnik ndaj Tij gjatë gjithë kohës.

Unë duhet t'ju këshilloj të mos dëgjoni asnjë doktrinë të re, e cila do të prezantohet në Emrin e Birit tim, Jesu Krisht, dhe që nuk vjen në Emrin e Tij të Shenjtë.

Kohët që vijnë do të jenë sfiduese për të gjithë Krishterët. Do t'ju duhet këmbëngulje e madhe nëse dëshironi të qëndroni të vërtetë ndaj Zotit.

Kur të sfidoheni, ngacmoheni dhe persekutoheni nga Krishterët e tjerë, për të pranuar ligjet e reja, të cilat ju do t'i njihni në zemrat tuaja se nuk janë nga Zoti, atëherë ju duhet të thoni këtë Fushatë Lutje për të qëndruar të vërtetë ndaj Besimit tuaj.

Fushata e Lutjes (91) Të qëndroj i vërtetë ndaj Besimit tim

O Nëna e Bekuar e Shpëtimit, më mbro mua në orën e duhur, kur të konfrontohem me të ligun.

Më ndihmo të mbroj Fjalën e Zotit me forcë dhe kurajo, pa asnjë frikë në shpirtin tim.
Lutu që unë të mbetem besnik ndaj Mësimeve të Krishtit dhe që unë të mund t'i dorëzoj plotësisht dhe përfundimisht, frikën, shqetësimet dhe trishtimin tim.

Më ndihmo, që të mund të eci përpara pa frikë në këtë udhë të vetmuar, për të shpallur të Vërtetën e Fjalës së Shenjtë të Zotit, madje dhe kur armiqtë e Zotit e bëjnë këtë detyrë pothuajse të pamundur.

O Nëna e Bekuar, unë kërkoj që përmes ndërhyrjes tënde dhe besimit të gjithë Krishterëve të mbetem i fortë gjatë gjithë kohës, përgjatë persekutimit. Amen.

Fëmijë, ju duhet të kujtoni se kur besimi juaj vazhdimisht do të sfidohet, fyhet dhe tallet, edhe Biri im vuan me ju. Kjo vuajtje dhe persekutim është ashtu si ka qënë gjatë mundimeve të Tij mizore, gjatë së cilës Ai u akuzua për herezi vetëm se foli të Vërtetën.

E Vërteta, kur tregohet, tërheq debate, zemërim dhe disaherë edhe dhunë. Dijeni se Biri im do t'ju japi forcën që ju duhet për të duruar këtë periudhë të vështirësisë së madhe.

Dëgjojeni fëmijë thirrjen time. Unë do të ndërhyj, në emrin tuaj, për t'ju ruajtur të fortë dhe Biri Im do t'ju mbuloj me hiret e veçanta për t'ju bërë të aftë t'i shmangeni ngacmimeve për të pranuar ligjet blasfemike, të cilat do të shkaktojnë përçarje të madhe në Kishat Kristjane, sidomos, Kishën Katolike.

Unë ju dua dhe ju ofroj lutjet e mia në çdo hap të udhëtimit tuaj në udhën e të Vërtetës.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-the-times-ahead-will-be-challenging-for-all-christians/