Monday, 14 January 2013

Jesusi: “Mos i dëgjoni deklaratat e egzagjeruara që mund të dëgjoni për fundin e botës”


E Martë, 8 Janar 2013, ora 21:00

Bija Ime e dashur, kur Unë dëshiroj të pregatis botën për Ardhjen Time të Dytë, Unë duhet të kërkoj që të gjithë ndjekësit e Mi të kenë besim të plotë tek Unë. Unë ju dua. Unë gjithmonë do t'i përgjigjem lutjeve tuaja, me qëllim që të dobësohen veprat e liga, që po planifikohen në botë nga armiqtë e Zotit.

Unë ju mbroj ju, ndjekësit e Mi të dashur. Ndërsa Unë kurrë nuk mund ta fsheh të Vërtetën nga ju, Unë duhet t'ju paralajmëroj kundër profecive të pasakta, që po shpërndahen nga profetët e rremë në botë në këtë moment, dhe që krijojnë terror në zemrat e njerëzve.

Dora e Atit Tim, ashtu si ju është thënë më parë, do të bier mbi ata njërëz të ligj, kur ata të përpiqen të marrin fëmijët e Zotit nga toka, para se të jenë të denjë të hyjnë në Mbretërinë Time.

Ju kurrë nuk duhet të lejoni frikën të shkatërroj shpresën, apo terrori të shkatërroj dashurinë. Dashuria do ta shkatërroj të ligën. Dashuria do të shtohet në botë dhe do të përhapet për shkak të Hirit të Zotit, si përgjigje ndaj lutjeve të fëmijve të Tij.

Mos i dëgjoni deklaratat e egzagjeruara që mund të dëgjoni për fundin e botës. Mos lejoni që përralla të tilla, shumë prej të cilave çojnë në trillime, t'ju shqetësojnë apo frikësojnë ju.

Unë, Jesu Krishti, në Mëshirën Time, do ta shkatërroj të ligun, pasi Unë kurrë nuk do t'i braktis  shpirtrat, Zoti është Dashuri. Fuqia e Zotit është e Plotfuqishme.

Zoti është I Mëshirshëm. Kurrë mos e harroni këtë.

Lutuni, lutuni, lutuni, sepse ju nuk duhet të lejoni që zemrat tuaja të trazohen, kur lutja mund të dobësoj kaq shumë ligësi në botë. Dorëzohuni tek Unë në dashuri, shpresë dhe gëzim dhe Unë do t'ju largoj të gjithë frikën dhe shqetësimet e panevojshme.

Kur ju të pregatiteni për një festë të madhe, ju gjithmonë do të jeni të gëzuar dhe plot emocion. Edhe pse shumë shqetësime apo probleme të vështira mund të ndodhin para ditës së madhe, gjithçka do të harrohet kur dielli të dali në agim në ditën e shumë pritur.

Në këtë mënyrë ju duhet ta shikoni Ardhjen Time të Dytë. Ndërsa i ligu që shikoni përpara do t'ju frikësoj dhe do t'ju shkaktoj neveri, ajo do të jetë për një kohë të shkurtër, sepse së shpejti gjithçka do të jetë harruar.

Të keni paqen. Kurrë mos e humbni shpresën në Mëshirën Time të Madhe. Unë kurrë nuk do t'i braktis ata që më duan Mua.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/do-not-listen-to-exaggerated-claims-you-may-hear-about-the-end-times-2/