Wednesday, 30 January 2013

Virgjëra Mari: “Është sipas fuqisë së lutjes që Mëshira e Birit tim mund të përhapet nëpër botë”


E Mërkurë, 23 Janar 2013, ora 16:05

Bijtë e mi, ju duhet të përpiqeni të përkushtoni të paktën 15 minuta në ditë për të thënë Fushatën e Lutjeve, pasi është shumë e rëndësishme.

Ju duhet të gjeni kohën për t'i thënë këto lutje, pasi ato pothuajse po i dobësojnë shumë tragjedi në botë, të cilat janë shkaktuar nga ata njerëz djallëzor që kryejnë vepra të liga.

Ju kurrë nuk duhet ta harroni fuqinë e lutjes, apo faktin që me anë të ndërhyrjes sime, unë mund t'ju ndihmoj në përpjekjet me Besimin tuaj.

Shumë prej jush janë të zënë me probleme të tjera në jetën tuaj, por ju duhet të bëni çdo përpjekje për t'i bërë nderime Birit tim. Lutja mund të jetë e vështirë për shumë.

Mund të jetë e vështirë të luteni privatisht dhe për ata që nuk mund ta shohin Fytyrën më të përkryer dhe më të bukur të Birit tim, Jesu Krishtit, me lehtësi do të shpërqëndrohen.

Këtu është një Fushatë Lutje e vogël (95) Për të ndihmuar të gjeni kohë për lutje.

O Nëna e Shpëtimit, eja më ndihmo, ndërsa përpiqem të gjej kohë për lutje.
Më ndihmo t'i jap Birit tënd të dashur, Jesu Krishtit, kohën që Ai meriton për t'i treguar Atij se sa shumë e dua Atë.
Unë të kërkoj ty, Nëna ime e Bekuar e Shpëtimit, të kërkosh për mua Hiret që më duhen dhe t'i kërkosh Birit tënd të dashur çdo hir dhe favor, që Ai të më mbështjelli në Gjirin e Zemrës së Tij të Shenjtë.
Amen.

Fëmijë, për të ndjekur Udhën e të Vërtetës, gjithçka që ju duhet është t'i jepni kohën që nevojitet për tu lutur. Është sipas fuqisë së lutjes që Mëshira e Birit tim mund të përhapet nëpër botë. Do të jetë sipas recitimeve tuaja të Fushatës së Lutjeve që Marrëveshja mund të përmbushet nga Biri im për të shpëtuar botën.

Nëna juaj e Dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: