Monday, 9 May 2016

Bota do të ndryshohet përgjithmonë

E Enjte, 24 Nëntor 2011, në 21:00
Bija Ime fort e dashur, mos ki frikë sepse koha është pranë për ty dhe për mbarë botën.
Ky udhëtim ka qenë intensiv për ty, bija Ime, përgjatë një periudhe kohe që ka qenë tepër e shkurtër.
Ti i je bindur Vullnetit Tim të Shenjtë që në fillim, megjithëse kishe dyshimet e tua. Pavarësisht se u përbuze në disa qarqe, dhe në veçanti nga ata që pohojnë të jenë dishepuj të shenjtë të Mitë dhe të Nënës Sime të dashur, ti kurrë nuk ke hezituar t’i komunikosh botës Fjalën Time të Shenjtë. Shpërfille gjithë këtë lëndim sepse ai tani ka kaluar.
Tani që Unë vij me Mëshirën Time të madhe të gjithë fëmijët e Mi me besim të vërtetë do të bien në falënderim të përulur për të më mirëpritur Mua dhe për ta pranuar Mëshirën Time. E Vërteta tani do të zbulohet.
Ngrihuni që të gjithë dhe priteni me gëzim ardhjen Time.
Bota do të ndryshohet përgjithmonë.
Mbajeni mend, është prej Dashurisë Sime të thellë për të gjithë ju, duke përfshirë ata prej jush që e përbuzin Fjalën Time të Shenjtë, apo që më mohojnë Mua, që Unë vij për t’ju shpëtuar edhe një herë.
Shpëtimtari dhe Shpenguesi juaj
Jezu Krishti
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/11/24/the-world-will-be-changed-forever/