Friday, 6 May 2016

Lutja e Kryqëzatës (6): Lutje për të ndaluar antikrishtin

E Martë, 22 Nëntor 2011, në 11:00
O Jezus, unë lutem që Hyji në Mëshirën e Tij ta pengojë antikrishtin dhe ushtrinë e tij djallëzore nga shkaktimi i terrorit dhe sjellja e vështirësive mbi fëmijët e Tu.
Ne lutemi që ai të ndalohet dhe që dora e ndëshkimit të shmanget përmes kthimit në besim të arritur gjatë Paralajmërimit.
Amen.