Friday, 27 May 2016

Koha për Ardhjen Time të Dytë është pothuajse këtu

E Hënë, 5 Dhjetor 2011, në 15:15
Bija Ime më e dashur, përgatitjet për Paralajmërimin Tim për ta përgatitur njerëzimin kanë përfunduar.
Unë dua të falënderoj ndjekësit e Mi të shtrenjtë të cilët, përmes dashurisë së tyre për Mua, kanë ndihmuar në shpëtimin e sa miliona shpirtrave.
Koha për Ardhjen Time të Dytë është pothuajse përmbi botë. Megjithatë, sa shumë nuk janë akoma të përgatitur, por Mëshira Ime do t’i mbrojë ata.
Ardhja Ime do të jetë një Ngjarje e Lavdishme dhe burra, gra dhe fëmijë do të bien në gjunjë me gëzim, të mrekulluar dhe me dashuri në zemrat e tyre, për Mua Shpëtimtarin e tyre Hyjnor.
Shumë do të përjetojnë lehtësim të plotë, sepse njeriu nuk mund ta duronte torturën, që po ushtrohet mbi të nga Satani dhe nga milionat e engjëjve të tij të errët, të cilët janë fshehur në çdo cep të botës dhe që po shkaktojnë dhimbje të tmerrshme.
Ata, djajtë e Satanit, kaq të shpërfillur nga shumë prej fëmijëve të Mi sepse ata thjeshtë nuk e besojnë se ata ekzistojnë, po shkaktojnë pakënaqësi dëshpëruese në botë.
Ata krijojnë urrejtje mes njerëzve, zili, xhelozi dhe një dëshirë për të vrarë. Atyre nuk iu ka mbetur shumë kohë, fëmijë, sepse Unë, Shpëtimtari juaj, do të kthehem së shpejti ashtu siç premtova.
Lutuni, të gjithë ju, për t’i shpëtuar të gjithë shpirtrat në botë, që edhe ata gjithashtu të jenë gati për Parajsën e Re mbi Tokë.
Shpëtimtari juaj
Jezu Krishti