Friday, 27 May 2016

Thirrje drejtuar jo-besimtarëve për t’u kthyer

E Mërkurë, 7 Dhjetor 2011, në 04:00

Bija Ime e dashur, sot Unë dëshiroj t’i bëj thirrje të gjithë atyre jo-besimtarëve dhe atyre me besim të dobët. Në veçanti Unë i bëj thirrje atyre që janë kaq të zhytur në udhët e materializmit dhe atyre që jetojnë në një shtresë pasurie pa patur aspak kohë për mirëqënien e tyre shpirtërore.

Ju, fëmijët e Mi, më shqetësoni Mua më tepër, pasi jeni kaq të larguar nga Unë. Por Unë ju dua thellësisht dhe shpresoj që kur të ndodhi Paralajmërimi ju t’i përgjigjeni thirrjes Sime në çast.

Sa dëshirë Unë kam për ju, fëmijë, të më njihni Mua dhe ta kuptoni se si gjërat materiale ju kanë vënë një vello mbuluese, e cila ju bllokon nga Drita e të Vërtetës.

Do të jetë për ju që sakrificat më të mëdha të vuajtjes do të bëhen nga shpirtrat e Mi sakrifikues.

Ju lutem t’i hapni mëndjet dhe ejani drejt Meje, që Unë të mund t’ju marr ju dhe të gjithë të afërmit tuaj me Mua dhe me pjesën tjetër të njerëzimit në Parajsën e Re.

Jezusi juaj i dashur
Shpenguesi dhe Shpëtimtari i gjithë Njerëzimit

Mesazhi ne anglisht: