Kerko Mesazhet ketu

Friday, 27 May 2016

Thirrje drejtuar jo-besimtarëve për t’u kthyer

E Mërkurë, 7 Dhjetor 2011, në 04:00
Bija Ime më e dashur, sot Unë dëshiroj t’i bëj thirrje të gjithë atyre jo-besimtarëve dhe atyre me besim të dobët. Në veçanti Unë iu bëj thirrje atyre që janë kaq të zhytur në udhët e materializmit dhe atyre që jetojnë në një kukule pasurie pa pasur aspak kohë për mirëqenien e tyre shpirtërore.
Ju, fëmijët e Mi, më shqetësoni Mua më së tepërmi, sepse ju jeni kaq të larguar nga Unë. Por Unë ju dua thellësisht dhe shpresoj që kur të ndodhë Paralajmërimi ju t’i përgjigjeni thirrjes Sime në çast.
Sa dëshirë kam Unë, fëmijë, që ju të më njihni Mua dhe ta kuptoni se si gjërat materiale ju kanë vënë një vello mburoje, e cila ju bllokon nga Drita e së Vërtetës.
Do të jetë për ju që sakrificat më të mëdha të vuajtjes do të bëhen nga shpirtrat e Mi viktima.
Ju lutem t’i hapni mendjet dhe ejani drejt Meje, që Unë të mund t’ju marr ju dhe të gjithë ata pranë jush me Mua dhe pjesën tjetër të njerëzimit brenda Parajsës së Re.
Jezusi juaj i dashur
Shpenguesi dhe Shpëtimtari i gjithë Njerëzimit