Monday, 9 May 2016

Unë nuk zbuloj data

E Diel, 27 Nëntor 2011, në 15:00
Bija Ime fort e dashur, ti duhet të qëndrosh e qetë dhe e përmbajtur dhe vendose gjithë besimin tënd tek Unë.
Koha për Paralajmërimin është pothuajse këtu dhe ti duhet të jesh e duruar. Lutu, bija Ime, që i gjithë njerëzimi të mund të shpëtohet përmes Dhuratës Sime.
Të lutem mos hamendëso data, sepse Unë ta kam thënë shumë herë që Unë nuk zbuloj data.
Ato nuk janë për t’u ditur prej jush. Ki durim. Koha për Paralajmërimin do të jetë sipas Vullnetit Tim të Shenjtë.
Vendose gjithë besimin tënd tek Unë dhe lëre çdo gjë në Duart e Mia.
Jezusi juaj i dashur